Archief | juli, 2018

Mededelingen voor MfN-registermediators juli 2018

Onderwerpen: bereikbaarheid MfN-bureau in zomerperiode Raad voor de Rechtspraak verheugd over wettelijke ruimte voor effectievere rechtspraak uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden over verstoorde arbeidsverhouding en mediation Mediationcongres 2018: Kracht van kennis Ga naar mededelingen juli 2018 >>      

Lees meer

MfN verheugd over positieve toonzetting mediation in brief minister Dekker aan Tweede Kamer

De minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) heeft op 11 juli jongstleden een brief met de titel ‘Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht’ aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin mediation een belangrijke plaats inneemt. Het MfN-bestuur en -bureau hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor de bevordering van mediation en de wettelijke verankering daarvan. Wij hebben daar samen met […]

Lees meer
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.