Aankondiging vragenlijst

Mediation is sterk in ontwikkeling en staat volop in de belangstelling. De Mediatorsfederatie Nederland (MfN), de mediatorsverenigingen, de overheid en vele anderen buigen zich over de vraag hoe mediation een nog grotere rol kan krijgen in de oplossing van conflicten. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden heeft de MfN inzicht nodig in de actuele stand van zaken in het mediationveld en het MfN-register. Mede om deze reden zullen wij op korte termijn (per e-mail) een beroep doen op alle MfN-registermediators om een vragenlijst in te vullen.

Doel onderzoek

Het doel van deze vragenlijst is inzicht krijgen in het mediatorsveld van het MfN-register. De resultaten vormen een goede basis voor het beleid van MfN. Daarnaast kunnen wij met de uitkomsten vragen van de overheid en anderen over mediation in Nederland beantwoorden. Mede in het kader van de eventuele wettelijke verankering van mediation. Het bestuur van de MfN is gesprekspartner in de voortgang van bedoelde wetgeving en wil de minister van Veiligheid en Justitie graag van kwantitatieve en financiële gegevens kunnen voorzien.

Anoniem

De MfN voert het onderzoek zelf uit. Alle verstrekte informatie, persoonlijke gegevens en meningen worden vertrouwelijk verwerkt en ontdaan van mogelijkheden tot identificatie. Uw medewerking aan het onderzoek is dus strikt anoniem.

Resultaten

Na afloop van de reactietermijn inventariseert en analyseert de MfN onderzoeksresultaten. Daarna worden de resultaten bekend gemaakt in de ‘mededelingen voor de MfN-registermediator’.

Wij stellen het bijzonder op prijs als u uw medewerking aan ons onderzoek zou willen verlenen.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.