Audit basisopleidingen en instituten mediation

Het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) heeft besloten een auditprocedure op te zetten voor de opleidingsinstituten die de basisopleiding mediation aanbieden. Dit met het oog op het borgen van de kwaliteit van de geaccrediteerde opleidingen en de erkende instituten.

De SKM heeft afgelopen juni een consultatieronde gehouden met alle erkende instituten die een geaccrediteerde basisopleiding mediation aanbieden. Momenteel zijn dat dertig aanbieders. Daarnaast lopen er op dit moment drie nieuwe aanvragen tot erkenning.

In het voorstel van het bestuur is de opzet en uitvoering van de instituuts- en opleidingsaudit neergelegd en is er met de opleidingsinstituten onder andere gesproken over:

  • of de instituten zich kunnen conformeren aan het voorstel van het bestuur;
  • of de inhoud van het voorstel en de opzet aan het gestelde doel (te weten kwaliteitsbevordering en toetsing) voldoet;
  • welke elementen/criteria (normen) volgens de instituten van belang zijn om mee te nemen in de uitvoering van de audits.

Er is afgesproken dat er in het najaar wederom een consultatieronde met de instituten is.

De erkende opleidingsinstituten en geaccrediteerde basisopleiding vindt u in het overzicht met erkende opleidingen op deze website.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.