Audit basisopleidingen MfN-register

Het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) heeft in 2015 besloten tot het auditeren van de erkende opleidingsinstituten en de geaccrediteerde opleidingen voor het MfN-register. De instituten zijn tweemaal geconsulteerd en in het najaar van 2016 is de audit van start gegaan. Na de eerste audits is er in de zomer van 2017 een verbindingsbijeenkomst geweest met de instituten, de auditors, het bestuur en het bureau. Graag informeren wij u hieronder over de laatste stand van zaken.

Stand van zaken

Op dit moment zijn er 31 erkende opleidingsinstituten die een geaccrediteerde basisopleiding mediation aanbieden. Inmiddels hebben 27 opleidingsinstituten deelgenomen aan de audit. Daarmee is de eerste ronde van de audit een feit. De instituten die recent (te weten: korter dan vijf jaar geleden) erkend zijn zullen op een later tijdstip worden opgeroepen. Het bestuur heeft inmiddels op 25 auditrapportages een besluit genomen. Mogelijke besluiten zijn: een goedkeuring, een administratieve heraudit of een heraudit nieuw bezoek. 16 erkende opleidingsinstituten hebben direct het besluit ‘goedkeuring’ ontvangen. De andere 9 erkende opleidingsinstituten hebben een besluit tot een ‘heraudit’ ontvangen (administratief of een nieuw bezoek).

Evaluatie

Tussentijds is er door de auditors, het bestuur en het bureau voortdurend geëvalueerd. Het is nu tijd voor een eindevaluatie. Bij deze evaluatie zijn de auditors, het bestuur en het bureau betrokken. En uiteraard worden ook de opleidingsinstituten zoals eerder aangekondigd bij deze eindevaluatie betrokken. In dit kader ontvangen wij graag allereerst schriftelijk uw bevindingen met betrekking tot de audit. Wat ging goed, wat kon beter, nog ideeën of tips voor in de toekomst, et cetera? Ten behoeve van deze eindevaluatie sturen wij u in het begin van het nieuwe jaar een evaluatieformulier, waarop u uw bevindingen en opmerkingen kunt noteren. Daarnaast nodigen wij u in het nieuwe jaar uit voor een bijeenkomst om uw bevindingen met ons te delen.

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.