Audit basisopleidingen MfN-register

 

Het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) heeft in 2015 besloten tot het auditeren van geaccrediteerde opleidingsinstituten en opleidingen. De betrokken instituten en opleidingen zijn tweemaal geconsulteerd en in het najaar van 2016 is de audit van start gegaan. Na de eerste audits is er in de zomer van 2017 een verbindingsbijeenkomst geweest met de betrokken instituten, de auditors, het SKM-bestuur en het bureau. Inmiddels hebben er 19 audits plaatsgevonden en dit voorjaar worden de resterende instituten ingepland voor een audit (met uitzondering van instituten die recent geaccrediteerd zijn).

Evaluatie

Tussentijds wordt er door de auditors, het SKM-bestuur en het bureau voortdurend geëvalueerd. Naar verwachting zal in het najaar van 2018, wanneer alle instituten zijn geaudit, de ‘eindevaluatie’ plaatsvinden waarbij alle bevindingen en resultaten van de audits worden geëvalueerd. Graag betrekken wij u als geauditeerd opleidingsinstituut bij deze eindevaluatie. U ontvangt hierover te zijner tijd een bericht.

Waarom een audit?

Erkende instituten die geaccrediteerde opleidingen aanbieden voor het MfN-register worden getoetst op kwaliteit. Met het afgeven van een accreditatie ontstaat er volgens de SKM voor het instituut ook de verplichting om de kwaliteit van de uitvoering en het up to date houden van de inhoud van de opleiding te bewaken. Om deze reden is de audit ingevoerd.

De SKM streeft naar continue verbetering van de kwaliteit van mediation in Nederland. De opleidingen spelen hierin een essentiële rol. Met de opleidingsinstituten wil de SKM dan ook komen tot een kwaliteitsbeleid dat voorziet in een continue verbetering van de kwaliteit van de opleidingen voor de MfN-registermediator. Er is dus onderscheid tussen minimale kwaliteit (uitvoering conform het protocol erkenning en accreditatie) en optimale kwaliteit (samen werken aan een zo hoog mogelijk opleidingsniveau).

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar een artikel uit het Tijdschrift voor Conflicthantering 2017, nummer 3: ‘Het erkende opleidingsinstituut; de eerste schakel van het kwaliteitsstelsel van het MfN-register’.

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.