Audit erkende instituten en geaccrediteerde opleidingen

Erkende instituten die geaccrediteerde opleidingen aanbieden voor het MfN-register worden getoetst op kwaliteit. Met het afgeven van een accreditatie ontstaat er volgens de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), beheerder en uitvoerder van het MfN-register, voor het instituut ook de verplichting om de kwaliteit van de uitvoering en het up to date houden van de inhoud van de opleiding te bewaken. Om deze reden is eind 2016 een nieuw kwaliteitsproject ingevoerd: de audit van de opleidingsinstituten.

De SKM streeft naar continue verbetering van de kwaliteit van mediation in Nederland. De opleidingen spelen hierin een essentiële rol. Met de opleidingsinstituten wil de SKM dan ook komen tot een kwaliteitsbeleid dat voorziet in een continue verbetering van de kwaliteit van de opleidingen voor de MfN-registermediator. Er is een onderscheid tussen minimale kwaliteit (uitvoering conform het Protocol Erkenning en Accreditatie) en optimale kwaliteit (samen werken aan een zo hoog mogelijk opleidingsniveau).

De audit wordt afgenomen door een team van twee onafhankelijke auditors die door de SKM zijn aangesteld. Tijdens de audit zullen zij het opleidingsinstituut toetsen aan de hand van tien standaarden. Voorbeelden van deze standaarden zijn: kwaliteitsborging, competenties en inhoud. De auditors geven hun bevindingen weer in een visitatierapport en geven, indien van toepassing, aanbevelingen en verbeterpunten mee aan het instituut. De doelstelling van de audit is immers de kwaliteit van de opleidingsinstituten te borgen en te verbeteren.

Onder de op dit moment dertig erkende instituten zijn er nu elf audits uitgevoerd.

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.