Peer review

De peer review is een van de verplichte onderhoudseisen die gelden voor de MfN-registermediator. Dat betekent dat u als MfN-registermediator opgeroepen wordt voor een peer review. Dit najaar worden de mediators met een inschrijfdatum in het jaar 2013 en voorjaar 2014 (die nog geen reviewoproep hebben ontvangen) opgeroepen voor deelname.

Inmiddels hebben meer dan 2000 reviews plaatsgevonden. Over het algemeen wordt het instrument positief ontvangen. Het kritisch onder de loep nemen van de eigen praktijkvoering en het uitwisselen van ervaringen met een vakgenoot zorgt voor een stuk bewustwording van wat goed gaat en wat beter kan of zelfs anders moet. Het evaluatieonderzoek peer review is momenteel in volle gang. De resultaten van het onderzoek verwachten wij in november of december van dit jaar. De onderzoeksresultaten dragen bij aan de opzet van een tweede ronde  (voor de registermediators die al een eerste peer review hebben gehad).

Wat is een peer review?

Een peer review is een kwaliteitsinstrument waarbij een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot beoordeelt of uw mediationpraktijk(voering) voldoet aan het gemiddelde niveau dat van een professional mag worden verwacht. Aan de hand van de reviewrapportage besluit de reviewcommissie of uw peer review wordt goedgekeurd of niet. In dat laatste geval kan de reviewcommissie besluiten tot een herreview of tot een beëindiging van uw inschrijving in het MfN-register door het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).

Wat kunt u verwachten?

Normen/vragen die in de peer review aan bod komen zijn onder andere:

  • Het actief informeren over hoedanigheid/rol als MfN-registermediator en condities waaronder de mediator werkzaam is: wat voor praktijkvoering heeft u als mediator? Hoe informeert u de deelnemers over uw rol als mediator en de werkwijze die u als mediator hanteert? Onder welke condities werkt u? Is dat kenbaar voor de deelnemers?
  • Start en beëindiging mediation: wat is de werkwijze die u als mediator hanteert wanneer u een mediation start en hoe beëindigt u een mediation?
  • Geheimhouding waarborgen: wanneer u een derde betrekt in de mediation hoe waarborgt u als mediator de geheimhouding?
  • Klanttevredenheid: meet u de klanttevredenheid en zo ja hoe? (Hiervoor is een model beschikbaar op het besloten gedeelte van deze website)
  • Calamiteitenregeling: wanneer er onvoorziene omstandigheden spelen en de mediator kan zijn/haar praktijkvoering niet uitoefenen, is er dan een waarnemer voorhanden of iemand die uw klanten kan informeren? (Hiervoor is een model beschikbaar op het besloten gedeelte van deze website)

Kosten peer review

De kosten van een peer review bedragen € 375,00 exclusief btw (prijspeil 2018). De tarieven staan vermeld op onze website en in de instructie peer review.

Instructie peer review

Meer informatie over wat u kunt verwachten tijdens een peer review en hoe u zich kunt voorbereiden, vindt u in de instructie peer review.

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.