Titel- en logogebruik MfN-registermediator

Met enige regelmaat treffen wij op internet mediators aan die ten onrechte gebruikmaken van de titel MfN-registermediator dan wel ten onrechte gebruikmaken van het logo voor MfN-registermediators. Wij brengen dit onderwerp daarom graag onder de aandacht.

Uitsluitend mediators die zijn opgenomen in het MfN-register hebben het recht om de titel MfN-registermediator te voeren en het bijbehorende logo te gebruiken. Het gebruik van de titel en/of het logo is gebonden aan het reglement Collectieve Merken, waarmee bij de inschrijving in het MfN-register wordt ingestemd. Wanneer u zich om wat voor reden dan ook uitschrijft uit het MfN-register, mag u de titel en het logo vanzelfsprekend niet meer gebruiken. Ook mag er geen sprake zijn van uitingen die de schijn kunnen wekken dat u, wanneer u bent uitgeschreven, MfN-registermediator bent. Wij vragen u dan ook hierop alert te zijn bij een eventuele uitschrijving en uw commerciële uitingen – waaronder briefpapier, visitekaartjes en website – aan te passen.

Optreden bij oneigenlijk gebruik

Om de kwaliteit van het MfN-register zo goed mogelijk te kunnen borgen, treedt de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), beheerder en uitvoerder van het MfN-register, op tegen mediators die onbevoegd gebruikmaken van de beschermde titels en logo’s van de MfN. Wanneer de SKM ervan op de hoogte is of wordt gebracht dat een persoon of organisatie het MfN-logo en/of de MfN-titel gebruikt zonder daartoe gerechtigd te zijn, dan onderneemt de SKM daarop direct actie. Volledigheidshalve maken wij u erop attent dat het oneigenlijk gebruik van de beschermde titel MfN-registermediator dan wel het oneigenlijk gebruik van het MfN-logo reden kan zijn voor het SKM-bestuur om een eventuele toekomstige inschrijving te weigeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.