Bericht van de Rechtspraak over vechtscheidingen

De Rechtspraak maakt zich zorgen over het toenemend aantal problematische echtscheidingen (vechtscheidingen). Vooral de positie van betrokken kinderen en de schadelijke gevolgen voor hen vraagt uitdrukkelijk om aandacht. Van de Rechtspraak, maar ook van andere actoren, zoals hulpverleners. Gerechten experimenteren met een andere aanpak van deze echtscheidingen.

Verschillende initiatieven

Familiekamers van rechtbanken en gerechtshoven ontwikkelden al diverse initiatieven om binnen de gerechtelijke procedures de problematiek voor kinderen rond vechtscheidingen te verminderen, of er in ieder geval voor te zorgen dat de problemen niet erger worden. Enkele van deze initiatieven hebben hun bestaansrecht bewezen en zouden vanuit de visie van de Rechtspraak  landelijk moeten worden ingevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: de regierechter, uniform hulpaanbod of het benoemen van bijzondere curatoren dan wel gedragsdeskundigen.

Visiedocument

De Rechtspraak werkt aan een visiedocument over vechtscheidingen, welke binnenkort zal verschijnen. Met dat document geeft de Rechtspraak inzicht in de wijze waarop gerechten zich inzetten om de problematiek rond vechtscheidingen te verminderen. Het doel is de schade aan kinderen als gevolg van complexe conflictscheidingen zo beperkt mogelijk te houden. Op de langere termijn verkent de Rechtspraak de mogelijkheid van een alternatieve toegang tot de rechter. Uitgangspunt hierbij is dat in een gerechtelijke procedure ouders niet direct tegenover elkaar komen te staan, zoals in de huidige echtscheidingsprocedure het geval is.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.rechtspraak.nl.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.