Beroepsgroep/aandachtsgebied in het MfN-register

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende signaal. Met enige regelmaat treffen wij in het MfN-register mediators aan die ten onrechte bepaalde beroepsgroepen/aandachtsgebieden hebben aangevinkt. Een voorbeeld: wij hebben onlangs vernomen dat er MfN-registermediators zijn die zich uitgeven en/of vindbaar zijn op internet als rechter of als advocaat, terwijl zij dit niet zijn.

Om de kwaliteit van het MfN-register zo goed mogelijk te kunnen borgen, kan en zal de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), beheerder en uitvoerder van het MfN-register, MfN-registermediators die zich ten onrechte uitgeven onder een bepaalde beroepsgroep/aandachtsgebied in het MfN-register hierop aanspreken. De vindbaarheid van MfN-registermediators wordt hierdoor immers beïnvloed.

In dit verband wijzen wij u graag op artikel 1 van de Gedragsregels voor de MfN-registermediator. Op grond van dit artikel dient een mediator zich te gedragen zoals van een behoorlijk mediator mag worden verwacht. Integriteit is een kernwaarde voor de mediator. Van de mediator mag worden verwacht dat hij zijn professionele code en de algemene sociale en ethische normen en waarden naleeft en handhaaft, ook bij druk van buitenaf om hiervan af te wijken. De mediator treedt tenminste op als een redelijk bekwaam en redelijk handelend mediator.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.