Brief aan minister Dekker: aanbevelingen voor Wetsontwerp Mediation

In 2013 is het Wetsvoorstel Mediation ingediend door toenmalig VVD-kamerlid Ard van der Steur. Inmiddels ligt de wet al geruime tijd stil. In het kader van de voortgang is er initiatief genomen om de consensus in het veld te verkennen en te formuleren. Deze week is uit naam van de voorzitter van het MfN-bestuur een aanbiedingsbrief met het document ‘Aanbevelingen voor een nieuwe versie van het Wetsontwerp Mediation’ naar minister Dekker gestuurd. Dit document is tot stand gekomen door een brede ‘schrijfgroep’ van betrokkenen uit het mediationveld en daarbuiten – waaronder deskundige mediators met professionele achtergronden in onder meer de advocatuur, de rechtspraak en de wetenschap – en is ingebracht bij het MfN-bestuur. Het resultaat is een formulering van aanbevelingen die steunen op een breed draagvlak bij de MfN, met de daarin vertegenwoordigde mediatorsverenigingen, en die mogelijk ook acceptabel kunnen zijn voor de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor de Rechtspraak. Meer informatie kunt u lezen in de aanbiedingsbrief en het bijbehorende document met aanbevelingen voor het Wetsontwerp Mediaton

Wij danken de schrijvers voor al hun moeite en tijd en wij blijven ons inzetten voor een wettelijke verankering en stimulering van mediation.  

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.