Archief | Nieuws MfN

10 miljoen euro voor vernieuwende initiatieven stelsel rechtsbijstand

Het kabinet maakt 10 miljoen euro beschikbaar om vernieuwende initiatieven uit de praktijk van de rechtsbijstand financieel te ondersteunen. Dat schrijft minister Dekker voor Rechtsbescherming in de voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand aan de Tweede Kamer. De brief bevat een uitvoeringsplan voor de stelselherziening en gaat in op de samenwerking met betrokken partijen zoals de advocatuur, gemeenten, […]

Lees meer

Pilot rechtbank Overijssel biedt mediators mogelijkheid om (deel)geschil eenvoudig en snel voor te leggen aan rechter

Vanaf 1 juli aanstaande is het mogelijk om een civiel geschil voor te leggen aan de Overijsselse Overlegrechter. Dit is een pilot van de rechtbank Overijssel met als doel snelle, laagdrempelige en goedkopere civiele rechtspraak te bieden. De Overijsselse Overlegrechter behandelt (eenvoudige) geschillen die gaan over burenruzies, consumenten, geldvorderingen, schades, huur of arbeid. Zaken kunnen, […]

Lees meer

Topberaad herziening rechtsbijstand op 11 juni bijeen

Het Topberaad herziening rechtsbijstand was op 11 juni 2019 bijeen. Aan het Topberaad nemen deel: DGRR, lid college van procureurs-generaal OM, voorzitter Raad voor de Rechtspraak, directeur Raad voor Rechtsbijstand, algemeen deken en lid algemene raad NOvA, algemeen directeur het Juridisch Loket, directeur VNG, voorzitter van het Platform Rechtsbijstand van het Verbond voor Verzekeraars en […]

Lees meer

Mededelingen voor MfN-registermediators juni 2019

Onderwerpen: Pilot rechtbank Overijssel: mediators kunnen (deel)geschil snel, eenvoudig en goedkoop voorleggen aan rechter Topberaad herziening rechtsbijstand weer bijeengekomen Pitch- en posterbijeenkomst mediationonderzoek op 10 oktober 2019 Klachtenanalyse MfN-register Jaarverslag Examencommissie MfN-register 2018 Wet Arbeidsmarkt in Balans Wet herziening partneralimentatie Lees hier de mededelingen van juni 2019.        

Lees meer

Samenwerking in advisering herziening stelsel rechtsbijstand

Het Topberaad herziening rechtsbijstand was op 7 mei 2019 bijeen. Aan het Topberaad nemen deel: DGRR, lid college van procureurs-generaal OM, voorzitter Raad voor de Rechtspraak, directeur Raad voor Rechtsbijstand, algemeen deken en lid algemene raad NOvA, algemeen directeur het Juridisch Loket, directeur VNG, voorzitter van het Platform Rechtsbijstand van het Verbond voor Verzekeraars en […]

Lees meer

Pitch- en posterbijeenkomst mediationonderzoek op 10 oktober 2019

Op donderdag 10 oktober 2019 wordt de eerste universitaire Pitch- en posterbijeenkomst voor mediationonderzoek gehouden op de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze pitch-en posterbijeenkomst is een initiatief van het Centrum voor Conflicthantering in samenwerking met de Vrije Universiteit en de Mediatorsfederatie Nederland. Tijdens de bijeenkomst krijgen onderzoekers die onderzoek verrichten op een gebied dat raakt aan […]

Lees meer

Mededelingen voor MfN-registermediators april 2019

Onderwerpen: Vervolg onderzoek MfN-registermediators MfN-register in jaarverslag Raad voor Rechtsbijstand Oproep tweede peer review dit voorjaar van start Financiële Vooruitblik bij Scheiden Mediation in Strafzaken op televisie Het MfN-bureau: wie zijn wij en wat doen wij? Ga naar mededelingen voor de MfN-registermediator april 2019.    

Lees meer

Topberaad programma Rechtsbijstand (herziening stelsel rechtsbijstand)

Eerder deze maand is er een topberaad programma Rechtsbijstand geweest op initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op verzoek van de programmadirecteur Rechtsbijstand van J&V hebben aan dit beraad deelgenomen: de directeur van de Raad voor Rechtsbijstand, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, de directeur van het Juridisch Loket, de procureur-generaal van het OM, […]

Lees meer

Brief minister aan Tweede Kamer over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

Op maandag 11 maart heeft minister Dekker in een brief aan de Tweede Kamer geantwoord op vragen en opmerkingen van leden van de fracties VVD, CDA, D66, SP, ChristenUnie en SGP over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht. Deze vragen en opmerkingen hebben ook de volle aandacht van de MfN. Wij gaan ermee aan de slag. Zoals eerder aangegeven in de mededelingen van […]

Lees meer

Mededelingen voor MfN-registermediators maart 2019

Onderwerpen: Brief minister aan Tweede Kamer over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht Topberaad programma Rechtsbijstand (herziening stelsel rechtsbijstand) Bericht van de Rechtspraak: Gerechtshof Den Haag start met proef Bemiddelingsraadsheer in handelszaken Informatiemateriaal over mediation en het MfN-register Save the date: Mediationcongres op donderdag 28 november 2019 Ga naar mededelingen voor MfN-registermediators maart 2019.      

Lees meer
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.