Archief | Nieuws MfN

Samenwerking in advisering herziening stelsel rechtsbijstand

Het Topberaad herziening rechtsbijstand was op 7 mei 2019 bijeen. Aan het Topberaad nemen deel: DGRR, lid college van procureurs-generaal OM, voorzitter Raad voor de Rechtspraak, directeur Raad voor Rechtsbijstand, algemeen deken en lid algemene raad NOvA, algemeen directeur het Juridisch Loket, directeur VNG, voorzitter van het Platform Rechtsbijstand van het Verbond voor Verzekeraars en […]

Lees meer

Pitch- en posterbijeenkomst mediationonderzoek op 10 oktober 2019

Op donderdag 10 oktober 2019 wordt de eerste universitaire Pitch- en posterbijeenkomst voor mediationonderzoek gehouden op de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze pitch-en posterbijeenkomst is een initiatief van het Centrum voor Conflicthantering in samenwerking met de Vrije Universiteit en de Mediatorsfederatie Nederland. Tijdens de bijeenkomst krijgen onderzoekers die onderzoek verrichten op een gebied dat raakt aan […]

Lees meer

Mededelingen voor MfN-registermediators april 2019

Onderwerpen: Vervolg onderzoek MfN-registermediators MfN-register in jaarverslag Raad voor Rechtsbijstand Oproep tweede peer review dit voorjaar van start Financiële Vooruitblik bij Scheiden Mediation in Strafzaken op televisie Het MfN-bureau: wie zijn wij en wat doen wij? Ga naar mededelingen voor de MfN-registermediator april 2019.    

Lees meer

Topberaad programma Rechtsbijstand (herziening stelsel rechtsbijstand)

Eerder deze maand is er een topberaad programma Rechtsbijstand geweest op initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op verzoek van de programmadirecteur Rechtsbijstand van J&V hebben aan dit beraad deelgenomen: de directeur van de Raad voor Rechtsbijstand, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, de directeur van het Juridisch Loket, de procureur-generaal van het OM, […]

Lees meer

Brief minister aan Tweede Kamer over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

Op maandag 11 maart heeft minister Dekker in een brief aan de Tweede Kamer geantwoord op vragen en opmerkingen van leden van de fracties VVD, CDA, D66, SP, ChristenUnie en SGP over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht. Deze vragen en opmerkingen hebben ook de volle aandacht van de MfN. Wij gaan ermee aan de slag. Zoals eerder aangegeven in de mededelingen van […]

Lees meer

Mededelingen voor MfN-registermediators maart 2019

Onderwerpen: Brief minister aan Tweede Kamer over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht Topberaad programma Rechtsbijstand (herziening stelsel rechtsbijstand) Bericht van de Rechtspraak: Gerechtshof Den Haag start met proef Bemiddelingsraadsheer in handelszaken Informatiemateriaal over mediation en het MfN-register Save the date: Mediationcongres op donderdag 28 november 2019 Ga naar mededelingen voor MfN-registermediators maart 2019.      

Lees meer

Mededelingen voor MfN-registermediators februari 2019

Onderwerpen: Save the date: Mediationcongres op 28 november 2019 Verhuizing MfN-bureau Innovatiecarrousel Tolken in de Toekomst Bijeenkomst Ministerie van Justitie en Veiligheid Invoeren mediations en PE Peer review Lees alle berichten in de mededelingen voor MfN-registermediators februari 2019.      

Lees meer

Brief aan minister Dekker: aanbevelingen voor Wetsontwerp Mediation

In 2013 is het Wetsvoorstel Mediation ingediend door toenmalig VVD-kamerlid Ard van der Steur. Inmiddels ligt de wet al geruime tijd stil. In het kader van de voortgang is er initiatief genomen om de consensus in het veld te verkennen en te formuleren. Deze week is uit naam van de voorzitter van het MfN-bestuur een aanbiedingsbrief met […]

Lees meer

Mededelingen voor MfN-registermediators januari 2019

Onderwerpen: Brief aan minister Dekker: aanbevelingen voor Wetsontwerp MediationNieuwe voorzitter Coşkun Çörüz  gaat in gesprek met mediatorsZAM/ACB onderzoeksrapport: Kansen en Belemmeringen voor Zakelijke MediationFactuur registerbijdrage 2019 per mail ontvangen?Nieuw adres bureau MfN/ MfN-register per maart 2019 Ga naar mededelingen voor MfN-registermediators januari 2019 >>

Lees meer

Factuur registerbijdrage 2019 per e-mail ontvangen?

Op vrijdag 25 februari heeft u als MfN-registermediator uw factuur voor uw registerbijdrage 2019 per e-mail ontvangen. Dit jaar heeft u voor het eerst de mogelijkheid uw factuur per iDEAL te betalen via Payt. Heeft u de factuur nog niet ontvangen, kijkt u dan ook eens in uw spambox. De afzender van de e-mail is de […]

Lees meer
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.