Cijfers MfN-register

Tijdens het mediationcongres 2015 op 26 november in Spant! Bussum, dat bijna 600 deelnemers trok, presenteerde Judith Emaus, (waarnemend) directeur, nog meer actuele cijfers over het MfN-register. Enkele hiervan zetten we voor u op een rij:

  • Circa 30% van de ingeschreven mediators is man.
  • 13% van de mediators in het MfN-register is jonger dan 40 jaar, 34% is tussen 40 en 50 jaar, 53% is ouder dan 50 jaar.
  • 43% van het aantal uitgevoerde mediations bedraagt familiezaken, 28% zijn arbeidszaken.
  • 89% van het aantal deelnemers slaagt voor het theorie-examen van Intop; ook slaagt 89% voor het live-assessment; aantal geslaagden voor het video-assessment bedraagt 85%. (Voor deze percentages geldt dat een enkeling na een herkansing is geslaagd, zie de website van Intop: www.mediationtoets.nl)
  • Inmiddels zijn er circa 2.500 reviewoproepen geweest en circa. 1.800 reviewbezoeken afgelegd. Van deze bezoeken en opgestelde reviewrapportages zijn 283 rapportages voorgelegd aan de reviewcommissie. 46% van de mediators kreeg een administratieve herreview of herreview nieuw bezoek opgelegd. Overige rapportages zijn, al dan niet met het opleggen van aanbevelingen, alsnog goedgekeurd.
  • In 2014 kwamen er 82 klachtmeldingen binnen, waarvan er 68 in behandeling zijn genomen. Het meest werd geklaagd over de onafhankelijkheid/onpartijdigheid. Voor cijfers inzake klachten verwijzen wij u naar de klachtenanalyse op de website van het MfN-register.

Wilt u de volledige presentatie van het Mediationcongres teruglezen, dan kunt u deze hieronder downloaden.

Download presentatie ‘Kwaliteit en professionaliteit van 3.000 registermediators >>

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.