Eerste resultaten vragenlijst

Op dinsdag 24 mei 2016 heeft de MfN een onlinevragenlijst uitgezet onder alle MfN-registermediators. Wij willen de mediators die de vragenlijst hebben ingevuld – dat zijn er ruim 1.200 – heel hartelijk danken voor het meewerken aan het onderzoek! Uw respons is heel waardevol voor ons. Ook voor het formuleren van een reactie op het wetsontwerp van minister Van der Steur kunnen deze gegevens van toegevoegde waarde zijn.

Enkele cijfers

Op dit moment zijn wij nog druk bezig met de definitieve analyse van de onderzoeksresultaten. Vooruitlopend op de definitieve analyse willen wij u toch alvast enkele (voorlopige) cijfers presenteren. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek dat 55% van de respondenten (voornamelijk) familiezaken doet en 21% (voornamelijk) arbeidszaken. Van de respondenten geeft 32% aan mediation als zijn/haar hoofdberoep te hebben. En 45% doet aan team-, duo- of co-mediation.

Zodra de analyse van het onderzoek is afgerond, maken via de ‘mededelingen voor de MfN-registermediator’ en via de website alle resultaten aan u bekend.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.