Evaluatie peer review

Sinds 1 januari 2012 maakt een peer review onderdeel uit van de verplichte onderhoudseisen die gelden voor de MfN-registermediator. Het beoogde doel van het instrument is kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering van zowel de bij de MfN aangesloten mediators als hun praktijkvoering. Inmiddels hebben circa 2.000 MfN-registermediators deelgenomen aan de peer review en wordt het kwaliteitsinstrument geëvalueerd. Deze evaluatie is uitbesteed aan het Montaigne Centrum, verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Vragenlijst

Ervaringen van gereviewde registermediators zijn essentieel voor dit onderzoek. Daarom is er in juli een vragenlijst uitgezet onder 400 MfN-registermediators die hebben deelgenomen aan de peer review in de jaren 2012-2015. Wij willen de registermediators die de vragenlijst hebben ingevuld heel hartelijk danken voor het meewerken aan het onderzoek. Uw respons is heel waardevol voor ons.

Interviews

Bent u één van de registermediators die een uitnodiging heeft ontvangen voor een (telefonisch) interview in het kader van de evaluatie, dan zouden wij het bijzonder op prijs stellen als u hieraan wilt deelnemen. Uw ervaringen en uw kijk op het kwaliteitsinstrument peer review zijn essentieel voor dit onderzoek. Wij danken u alvast hartelijk voor de medewerking.

Resultaten

De MfN/SKM streeft er naar om de resultaten van de evaluatie bekend te maken tijdens het Mediationcongres 2016 op 17 november in Spant! Bussum.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.