Evaluatie peer review

Sinds 1 januari 2012 maakt een peer review onderdeel uit van de verplichte onderhoudseisen die gelden voor de MfN-registermediator. Het beoogde doel van het instrument is kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering van zowel de bij de MfN aangesloten mediators als hun praktijkvoering. Inmiddels hebben circa 2000 MfN-registermediators deelgenomen aan de peer review en wordt het kwaliteitsinstrument geëvalueerd. Deze evaluatie is uitbesteed aan het Montaigne Centrum, verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Vragenlijst

Ervaringen van ‘gereviewde’ mediators zijn essentieel voor dit onderzoek. Daarom is er in juli een vragenlijst uitgezet onder 400 MfN-registermediators die hebben deelgenomen aan de peer review in de jaren 2012-2015. Heeft u de vragenlijst ontvangen en bent u nog niet in de gelegenheid geweest om deze in te vullen, dan zouden wij het bijzonder op prijs stellen als u dat vóór 15 augustus aanstaande alsnog wilt doen.

Resultaten

De MfN/SKM streeft er naar om de resultaten van de evaluatie bekend te maken op het Mediationcongres 2016, dat gehouden wordt op 17 november in Spant! Bussum.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.