Peer review verplichte onderhoudseis

Een peer review maakt onderdeel uit van de verplichte driejaarlijkse onderhoudseisen die gelden voor de MfN-registermediator. Dat betekent dat u als MfN-registermediator opgeroepen wordt voor een peer review. Inmiddels zijn alle mediators met een inschrijfdatum tot en met 2012 in MfN-register (toen nog NMI-register) opgeroepen voor een peer review. 

Wat is een peer review?

Een peer review is een kwaliteitsinstrument waarbij een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot beoordeelt of uw mediationpraktijk(voering) voldoet aan het gemiddelde niveau dat van een professional mag worden verwacht. Aan de hand van de reviewrapportage besluit de reviewcommissie of uw peer review wordt goedgekeurd of niet. In dat laatste geval kan de reviewcommissie besluiten tot een (administratieve) herreview of tot een beëindiging van uw inschrijving in het MfN-register door het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en uitvoert.

Deelname aan peer review verplicht

Als MfN-registermediator bent u verplicht om deel te nemen aan een peer review. Doet u dat niet, dan zijn wij helaas genoodzaakt om u per ommegaande uit te schrijven uit het MfN-register. Dit in verband met het niet voldoen aan de verplichte onderhoudseis. Restitutie van de registerbijdrage van het lopende jaar is niet aan de orde bij een uitschrijving wegens niet voldoen aan de onderhoudseisen. Zie hiervoor de registratievoorwaarden op het registratieformulier bij uw inschrijving.

Kosten peer review

De kosten van een peer review bedragen € 375,00 exclusief btw (prijspeil 2016). Deze tarieven staan vermeld op deze website en in de instructie peer review.

Evaluatie reviewproject

In april 2012 ging het kwaliteitsinstrument peer review van start als verplichte onderhoudseis voor de ingeschreven registermediators. Er werd toen uitgegaan van een looptijd van drie jaar. Omdat de doorlooptijd en de verwerkingstijd per review langer duurt dan geprognotiseerd, is het bestuur van de SKM in 2015 akkoord gegaan met een verlenging van het reviewproject tot nader order.

Het reviewproject wordt dit jaar inhoudelijk geëvalueerd. Dat gebeurt door een onafhankelijk onderzoeksinstituut. De onafhankelijke onderzoekers worden bijgestaan door een begeleidingscommissie bestaande uit: twee reviewers, twee mediators, een lid van de Reviewcommissie, een bestuurslid van de SKM, de projectmanager en een externe deskundige.

De evaluatie zal in totaal 26 weken duren. Het streven is dit voorjaar te starten met de evaluatie en het eindrapport in november met u te kunnen delen.

Verlenging aflopende reviewverklaringen

De eerste reviewverklaringen (goedgekeurde reviews) dateren van april 2012. Op de verklaring staat: ‘Deze reviewverklaring heeft een geldigheidsduur van 36 maanden vanaf bovenvermelde datum’. Deze tekst impliceert dat betreffende registermediators vanaf april 2015 voor de tweede keer een review zullen krijgen. Voorgesteld is om de reeds aflopende reviewverklaringen (jaar 2012) te verlengen.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.