Factuur registerbijdrage 2019 per e-mail ontvangen?

Op vrijdag 25 februari heeft u als MfN-registermediator uw factuur voor uw registerbijdrage 2019 per e-mail ontvangen. Dit jaar heeft u voor het eerst de mogelijkheid uw factuur per iDEAL te betalen via Payt. Heeft u de factuur nog niet ontvangen, kijkt u dan ook eens in uw spambox. De afzender van de e-mail is de Stichting Kwaliteit Mediators.  

Waarom betaalt u een jaarlijkse registerbijdrage?

Als MfN-registermediator betaalt u conform de registratievoorwaarden een jaarlijkse registerbijdrage voor uw inschrijving in het MfN-register en het gebruik van de beschermde titel en het daarbij behorende logo. Het bestuur van de kwaliteitsstichting heeft de registerbijdrage 2019 vastgesteld op € 208,00, exclusief btw. 

Als MfN-register – een non profit kwaliteitsstichting zonder winstoogmerk – hanteren wij een kwaliteitsstelsel met het doel een professionele kwaliteitsstandaard voor een volwassen beroepsgroep neer te zetten, waarop de samenleving kan bouwen. Deze kwaliteitsstandaard is belangrijk voor zowel mediators als de deelnemers in het mediationproces. Het kwaliteitsstelsel waarbinnen u als MfN-registermediator werkt, zorgt voor duidelijke en professionele kaders voor alle betrokkenen in een mediation. Met uw jaarlijkse registerbijdrage brengen wij het kwaliteitssysteem ten uitvoer en dragen wij de kwaliteitsstandaard uit. Denkt u bij de uitvoering van het kwaliteitssysteem onder andere aan het klacht- en tuchtrecht, de peer review, de Permanente Educatie (PE), de erkenning & accreditatie van opleidingen en de audits, het registerbeheer, et cetera. Het uitdragen van de kwaliteitstandaard ziet op de positionering van het MfN-register in het beroepenveld. Als organisatie delen wij continu de expertise van het mediationberoep en de kwaliteit daarvan met alle betrokkenen en geïnteresseerden in het mediationveld en daarbuiten.

Het MfN-register is het gezamenlijke kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). De MfN is de autoriteit op het gebied van mediation in Nederland. In het MfN-bestuur is het beroepenveld vertegenwoordigd. De mediatorsverenigingen binnen het MfN-bestuur trekken samen op in de publieke belangenbehartiging en het verder ontwikkelen van het mediationberoep.

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.