Formulieren mediationaanvragen en -declaraties RvR gewijzigd

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) heeft per 1 september 2017 de formulieren voor mediationaanvragen – en declaraties gewijzigd. Het aanvraagformulier ‘toevoeging mediation’ is op een aantal punten verduidelijkt. Ook het beëindigingsbericht is vernieuwd.

Wat is gewijzigd?

De vraag hoeveel uur u aan de mediation denkt te zullen besteden was verouderd en is daarom verwijderd uit het aanvraagformulier ‘toevoeging mediation’.

Het beëindigingsbericht bevat meer wijzigingen. Zo ontbrak hier de mogelijkheid om aan te geven dat u deelneemt aan High Trust. Bij de vraag hoe de mediation is geëindigd, kunt u voortaan apart melding maken van een eventuele verzoening van partijen. De vraag over de afhechtingstoeslag bleek soms voor verwarring te zorgen en is daarom aangepast. Verder is het veld over de resultaatbeoordeling gelijk getrokken met de tekst op andere declaratieformulieren van de RvR.

Meer informatie

De formulieren voor mediationaanvragen en -declaraties vindt u op de website van de RvR.

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.