Opnieuw inschrijven in het MfN-register? (Herregistratie)

Ons voornaamste doel is de borging van de kwaliteit van mediators. Bij een verzoek om herregistratie kijken we dan ook of uw vaardigheden en uw kennis op het gebied van mediation voldoende zijn.

Indien u zich binnen een jaar na uitschrijving opnieuw wenst in te schrijven in het MfN-register, is er sprake van een doorlopende inschrijving wanneer u het theorie-examen en de vaardighedentoets (het assessment) in het verleden via examenorganisatie Intop heeft behaald. U dient te voldoen aan de geldende onderhoudseisen, waaronder aantal mediations, aantal PE-punten en het afleggen van een peer review binnen een half jaar na herregistratie. Let op dat u bij uw inschrijving ook een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) meestuurt.

Voorwaarden herinschrijving

Om in aanmerking te komen voor herregistratie in het MfN-register voldoet u als mediator aan de volgende voorwaarden:

  • De door u gevolgde basisopleiding mediation is geldig , danwel u volgt opnieuw een door MfN erkende en geaccrediteerde mediationopleiding;
  • Het door u afgelegde theorie-examen is geldig (geldigheidstermijn: 3 jaar. Genoemde termijn is een vervaltermijn. Inschrijving in het MfN-register buiten deze termijn is niet meer mogelijk), danwel u legt het examen opnieuw af;
  • Heeft u in het verleden geen vaardighedentoets gedaan, dan dient u – conform huidige registratievereisten – deze toets alsnog af te leggen;
  • Stond u voorheen minimaal drie jaar ingeschreven in het MfN-register en heeft u tijdens betreffende inschrijfperiode geen Peer Review afgelegd, dan dient u binnen een half jaar na herinschrijving (alsnog) een Review af te leggen;
  • Bent u eerder uit het MfN-register uitgeschreven wegens het niet (succesvol) afleggen van de verplichte Peer Review, dan dient u binnen een half jaar na herinschrijving (alsnog/ opnieuw) een Review af te leggen;
  • Bij uw herinschrijving stuurt u een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) mee.

Geldigheid opleiding en toetsen

Geldigheidstermijnen 
 MfN-erkende en geaccrediteerde basisopleiding mediation onbeperkt*
 Theorie-examen afgelegd bij Intop 3 jaar
 Vaardighedentoets afgelegd bij Intop 3 jaar

Genoemde driejaarstermijnen zijn vervaltermijnen. Inschrijving in het MfN-register buiten deze termijn is niet meer mogelijk.

Het theorie-examen en de vaardighedentoets dient u binnen maximaal drie keer te behalen. Wordt uw inschrijving in het MfN-register geweigerd op grond van het aantal maal dat u examen heeft gedaan (meer dan drie keer) en bent u het hier niet mee eens, dan kunt u een schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij de examencommissie.

*Wij adviseren u om bij het instituut of de opleiding die u in het verleden heeft gevolgd na te gaan of deze nog altijd beschikt over MfN-accreditatie en voldoet aan de actualiteit. Het opleidingsinstituut kan u adviseren of de aard en de omvang van de destijds door u gevolgde opleiding (nog altijd) voldoet aan de geaccrediteerde basisopleiding of dat het volgen van (een) aanvullende module(s) en/of het opnieuw volgen van de gehele (herziene) (basis)opleiding noodzakelijk is teneinde te kunnen toetreden tot het MfN-register. Het instituut stemt maatwerk af met de Stichting kwaliteit Mediators. Mocht u opleiding niet meer als geaccrediteerde opleiding bestaan, neem dan contact met een erkend instituut die een geaccrediteerde basisopleiding aanbiedt.

Aanvraag herinschrijving

Uw aanvraag tot herinschrijving dient u schriftelijk (e-mail mag ook) in te dienen bij de Stichting Kwaliteit Mediators. In uw brief of e-mail vermeldt u het volgende:

  • naam en adresgegevens
  • jaar en reden van uitschrijving
  • de datum van het behalen van het theorie-examen en vaardighedentoets
  • u stuurt een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) mee

NB: Het bestuur van de SKM kan te allen tijde een herinschrijving weigeren wegens haar moverende redenen.

Kosten herinschrijving

Voor herregistratie in het MfN-register betaalt u € 198,00. Daarnaast wordt de jaarlijkse registerbijdrage in rekening gebracht.

NB: Mediators die als ‘wanbetaler’ zijn uitgeschreven komen alleen voor herregistratie in aanmerking als alle financiële verplichtingen aan de Stichting Kwaliteit Mediators zijn voldaan.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.