Opnieuw inschrijven in het MfN-register?

Indien u zich binnen een jaar na uitschrijving opnieuw wenst in te schrijven in het MfN-register, is er sprake van een doorlopende inschrijving wanneer u het theorie-examen en de vaardighedentoets (het assessment) in het verleden via examenorganisatie Intop heeft behaald. U dient te voldoen aan de geldende onderhoudseisen, waaronder aantal mediations, aantal PE-punten en deelname aan een peer review.

Voorwaarden herinschrijving

Om in aanmerking te komen voor herregistratie in het MfN-register voldoet de mediator aan de volgende voorwaarden:

  • De mediator heeft een geaccrediteerde basisopleiding mediation met goed gevolg afgerond, danwel de mediator volgt opnieuw een door MfN erkende en geaccrediteerde mediationopleiding;
  • Het door de mediator afgelegde theorie-examen is geldig (geldigheidstermijn: 3 jaar). Genoemde termijn is een vervaltermijn. Indien dit niet het geval is dient de mediator het theorie-examen opnieuw met goed gevolg af te leggen;
  • Heeft de mediator in het verleden geen assessment gedaan of is het assessment niet meer geldig, dan dient de mediator – conform huidige registratievereisten – het assessment met goed gevolg af te leggen;
  • Stond u voorheen minimaal drie jaar ingeschreven in het MfN-register en heeft u tijdens betreffende inschrijfperiode geen peer review afgelegd, dan kan de mediator worden verzocht deel te nemen aan de peer review binnen een door het bureau vast te stellen termijn;
  • De mediator stuurt bij een herinschrijving een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) mee.

Geldigheid opleiding en toetsen

Geldigheidstermijnen 
 MfN-erkende en geaccrediteerde basisopleiding mediation onbeperkt*
 Theorie-examen afgelegd bij Intop 3 jaar
 Vaardighedentoets afgelegd bij Intop 3 jaar

*Wij adviseren om bij het instituut of de opleiding die u in het verleden heeft gevolgd na te gaan of deze nog altijd beschikt over MfN-accreditatie en voldoet aan de actualiteiten. Het opleidingsinstituut kan adviseren of de aard en de omvang van de destijds door u gevolgde opleiding (nog altijd) voldoet aan de geaccrediteerde basisopleiding of dat het volgen van (een) aanvullende module(s) en/of het opnieuw volgen van de gehele (herziene) (basis)opleiding aan de orde is om te kunnen toetreden tot het MfN-register. Het instituut stemt eventueel maatwerk af met het MfN-bureau. Mocht uw opleiding niet meer als geaccrediteerde opleiding bestaan, neem dan contact met een erkend instituut die een geaccrediteerde basisopleiding aanbiedt.

Aanvraag herinschrijving

Uw aanvraag tot herinschrijving met onderstaande gegegevens kunt u per e-mail richten aan het MfN-bureau (info@mediatorsfederatienl.nl).

  • naam en adresgegevens
  • jaar en reden van uitschrijving
  • de datum van het behalen van het theorie-examen en vaardighedentoets (assessment)
  • u stuurt een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) mee

NB: Het bestuur kan wegens haar moverende redenen een herinschrijving weigeren.

Kosten herinschrijving

Voor herregistratie in het MfN-register betaalt u de eenmalige inschrijfkosten van € 198,-. Daarnaast wordt de jaarlijkse registerbijdrage in rekening gebracht.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.