Opnieuw registreren in het MfN-register?

Wilt u binnen een jaar na uitschrijving opnieuw inschrijven in het MfN-register, dan is er sprake van een doorlopende inschrijving mits u het theorie-examen en het assessment in het verleden via examenbureau Intop heeft behaald. U voldoet aan de geldende onderhoudseisen, waaronder het aantal mediations, PE-punten en deelname aan een peer review.

Bent u langer dan een jaar uitgeschreven en wilt u opnieuw registreren in het MfN-register, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft een basisopleiding mediation met goed gevolg afgerond bij een op dit moment erkend instituut.*
  • U kunt aantonen dat u het theorie-examen bij examenbureau Intop met goed gevolg heeft afgerond.
  • U heeft het assessment via examenbureau Intop met goed gevolg afgerond. Let op: uw assessment heeft een geldigheidsduur van één jaar. De datum op het certificaat is leidend.
  • U stuurt bij een verzoek tot herinschrijving een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) mee.

*Heeft u in het verleden een basisopleiding mediation gevolgd bij een instituut dat niet erkend (meer) is, dan kunt u zich wenden tot een van de erkende instituten voor het volgen van de basisopleiding.  

Geldigheid opleiding en toetsen

Geldigheidstermijnen 
 MfN-erkende en geaccrediteerde basisopleiding mediation onbeperkt
 Theorie-examen afgelegd bij Intop onbeperkt
 Assessment afgelegd bij Intop 1 jaar

Opfrissen theorie en vaardigheden

Gaat u opnieuw op voor de examens en wilt u uw kennis en vaardigheden opfrissen, dan kunt contact opnemen met een van de erkende instituten. Dit mag het erkende instituut zijn waar u de basisopleiding heeft gevolgd, maar het mag ook een ander erkend instituut zijn. Er zijn veel opleiders die trainingsdagen voor vaardigheden en theorie aanbieden.

Hoe kan ik mij opnieuw laten registeren?

Wilt u zich opnieuw laten registreren in het MfN-register, stuur dan een e-mail naar info@mediatorsfederatienl.nl met de volgende informatie en documenten:

  • naam en adresgegevens
  • jaar en reden van uitschrijving
  • de certificaten (met datum) van de basisopleiding, het theorie-examen en het assessment bij Intop*
  • een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Omdat wij in verband met privacy en bewaartermijnen de gegevens van voormalig geregistreerden vernietigen is het voor u belangrijk te weten dat wij alle informatie (opnieuw) bij u verifiëren. Heeft u de benodigde informatie en documenten niet (meer) voorhanden, dan kunt deze zelf opvragen bij het instituut waar u de basisopleiding heeft gevolgd en/of bij het examenbureau Intop. U kunt ook toestemming geven dat wij deze informatie voor u opvragen.  

Kosten inschrijving

Voor herregistratie in het MfN-register betaalt u eenmalig inschrijfkosten en jaarlijks wordt een registerbijdrage in rekening gebracht. Voor een overzicht van de kosten gaat u naar tarieven.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.