Voorwaarden herinschrijving MfN-register

Om in aanmerking te komen voor herregistratie in het MfN-register voldoet u als mediator aan de volgende voorwaarden:

  • De door u gevolgde basisopleiding mediation is geldig , danwel u volgt opnieuw een door MfN erkende en geaccrediteerde mediationopleiding;
  • Het door u afgelegde theorie-examen is geldig (geldigheidstermijn: 3 jaar. Genoemde termijn is een vervaltermijn. Inschrijving in het MfN-register buiten deze termijn is niet meer mogelijk), danwel u legt het examen opnieuw af;
  • Heeft u in het verleden geen vaardighedentoets gedaan, dan dient u – conform huidige registratievereisten – deze toets alsnog af te leggen;
  • Stond u voorheen minimaal drie jaar ingeschreven in het MfN-register en heeft u tijdens betreffende inschrijfperiode geen Peer Review afgelegd, dan dient u binnen een half jaar na herinschrijving (alsnog) een Review af te leggen;
  • Bent u eerder uit het MfN-register uitgeschreven wegens het niet (succesvol) afleggen van de verplichte Peer Review, dan dient u binnen een half jaar na herinschrijving (alsnog/ opnieuw) een Review af te leggen;
  • Bij uw herinschrijving stuurt u een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) mee.
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.