Hoe werkt het PE-systeem?

Naar aanleiding van het bericht in de ‘mededelingen voor de MfN-register’ van maart is er wat verwarring ontstaan over de vaste periode van drie jaar voor het behalen van uw PE-punten. Deze vaste periode van drie jaar is echter niet nieuw. Al sinds 2010 geldt dat u als mediator in een vaste periode van drie kalenderjaren het minimale aantal van 48 PE-punten dient te behalen. We begrijpen dat dit niet voor alle MfN-registermediators helemaal duidelijk is en lichten daarom graag het PE-systeem toe.

Doel PE

Mediation en de toepassing ervan is aan actuele ontwikkelingen onderhevig. Het is daarom van groot belang dat mediators hun kennis en vaardigheden op peil blijven houden. Als onderdeel van het systeem van kwaliteitsborging zijn MfN-registermediators daarom gehouden aan het PE-reglement voor de MfN-registermediator (PE staat voor permanente educatie). Het doel van deze verplichte permanente educatie is dat mediators:

  • hun kennis en vaardigheden onderhouden, vergroten en verbreden
  • ontwikkelingen op het gebied van mediation bijhouden
  • bijdragen aan het algemene vertrouwen in mediation

Aantal te behalen PE-punten

Als MfN-registermediator dient u driejaarlijks minimaal 48 PE-punten te halen, waarvan minimaal 18 punten voor verplichte intervisie. Deze PE-punten kunt u alleen behalen voor erkende activiteiten. Hieronder een overzicht met de verschillende categorieën waarin PE-punten behaald kunnen worden:

Categorie Activiteit Maximaal aantal punten
1a Vakkennis en vaardigheden Onbeperkt
1b Co-mediation, intervisie, supervisie 34 PE-punten over een periode van drie jaar
2 Verwante kennis en vaardigheden 16 PE-punten over een periode van drie jaar
3 Bijdrage vakontwikkeling 16 PE-punten over een periode van drie jaar
4 Publiceren 16 PE-punten over een periode van drie jaar

Voor PE-aanbod dat niet is erkend voor de MfN-registermediators, kunt u op individuele basis een aanvraag indienen voor het toekennen van PE-punten.

Voor een overzicht van erkende PE-opleidingen gaat u naar de PE-opleidingsagenda.

Vaste periode van drie jaar

Omdat de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), beheerder en uitvoerder van het MfN-register, de kwaliteit van de mediators borgt en u als mediator adviseert de PE-punten jaarlijks op peil te houden, is in 2010 besloten dat iedere nieuwe PE-periode van drie jaar start met een beginstand van nul. Dat betekent in beginsel dat u een eventueel overschot van de vorige periode niet mee kunt nemen naar een nieuwe PE-periode. Dit kunt u ook lezen in artikel 4.1 van het PE-reglement.

Heeft u aan het einde van uw PE-periode van drie jaar PE-punten over die komen te vervallen, dan kunt u in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld: u doet een PE-opleiding vlak voor het aflopen van uw PE-tijdvak) een verzoek indienen bij de SKM of u het overschot aan PE-punten toch mee kunt nemen naar een nieuwe PE-periode. Dit verzoek kunt u alleen doen bij een minimum van tien PE-punten die vallen onder categorie 1a. De SKM beoordeelt of de omstandigheden reden zijn om uit coulance tot overheveling van de PE-punten naar een volgend tijdvak te beslissen.

Nieuw in het register?

Bent u nieuw in het register? Dan heeft u ruim de tijd om te voldoen aan de PE-norm. Het eerste moment van berekening vindt pas plaats aan het einde van het derde kalenderjaar van inschrijving. Het over die jaren te behalen aantal punten wordt berekend naar rato van het moment van inschrijving.

Wij adviseren (nieuwe) mediators om jaarlijks PE-punten te halen. Enerzijds natuurlijk om de kennis en vaardigheden up to date te houden. Anderzijds ook om te voorkomen dat alle PE-activiteiten in het derde kalenderjaar van inschrijving moeten worden gedaan.

Meer informatie

Meer informatie over de permanente educatie-eisen die aan een MfN-registermediator worden gesteld vindt u in het PE-reglement voor de MfN-registermediator.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.