Informatie AVG voor MfN-registermediators

In het kader van de nieuwe privacywetging – de AVG – heeft de kwaliteitsstichting een externe adviseur geraadpleegd. Om haar eigen werkprocessen door te nemen, en om registermediators te kunnen informeren over een aantal punten waaraan ondernemingen moeten voldoen met het oog op de AVG.

Model-mediationovereenkomst en model privacy statement

Zoals aangekondigd in de mededelingen van maart bieden wij in het kader van de AVG als service aan MfN-registermediators twee modellen beschikbaar, namelijk:

  • een aangepaste model mediationovereenkomst voor de MfN-registermediator met een verwijzing naar een privacy statement dat betrekking heeft op de verhouding MfN-registermediator en deelnemers aan de mediation (artikel 5 is nieuw in deze model-mediationovereenkomst)
  • een model privacy statement als bijlage bij de model mediationovereenkomst voor de MfN-registermediator (eventueel ook om op uw website te plaatsen), vindt u op het besloten gedeelte van deze website. Hiervoor logt u eerst in. Vervolgens klikt u op ‘Reglementen en modellen’

We wijzen u er expliciet op dat het gaat om een model mediationovereenkomst en een model privacy statement voor de MfN-registermediator, die u zo nodig nog aan uw eigen situatie kunt aanpassen. Met name de geel gearceerde passages in de privacy statement dienen mogelijk aangepast, aangevuld of verwijderd te worden. In de daarbij behorende voetnoten zijn daartoe enkele aanwijzingen opgenomen. De voetnoten zijn slechts een hulpmiddel voor u als MfN-registermediator. Deze moet u in uw definitieve exemplaar verwijderen.

Vragen over AVG

In zijn algemeenheid bereiken ons vanuit het mediatorsveld verschillende vragen over de AVG. Op een deel van deze vragen kunt u het antwoord vinden in de privacy statement die we vanuit de kwaliteitsstichting (het MfN-register) publiceren vanaf 25 mei 2018. Daarin is onder meer terug te vinden:

  • hoe wij als kwaliteitsstichting omgaan met de AVG
  • hoe wij omgaan met toestemming voor o.a. registratie, mailingen, vermelding in het MfN-register op de website
  • hoe wij met onze registermediators communiceren
  • welke bewaartermijnen wij hanteren voor de verwerking van persoonsgegevens

Een ander deel van de vragen vanuit het veld valt buiten het bestek van onze verantwoordelijkheden en mogelijkheden als kwaliteitsstichting en zullen door uw eigen adviseurs beantwoord moeten worden. Zie hiervoor ook onze eerdere berichten.

Voor meer informatie verwijzen wij ook graag nog een keer naar de door de Autoriteit Persoonsgegevens opgestelde regelhulp.

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.