Ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand?

Bent u als MfN-registermediator met de ‘accreditatie familiemediation’ ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), dan dient u conform de inschrijfvoorwaarden van de RvR 2018 tien opleidingspunten familie (vakinhoudelijk) per jaar te behalen en voldoende familiemediation-zaken te behandelen. De RvR kan deze informatie uitvragen bij het MfN-bureau (Stichting Kwaliteit Mediators: uitvoerder en beheerder van het MfN-register).

Hoe wordt er getoetst?

In de systemen van de RvR wordt gekeken of aan elke ingeschreven mediator vijf mediationtoevoegingen (familiemediations) zijn afgegeven. Mediators met minder dan vijf mediationtoevoegingen worden bevraagd met betrekking tot eventuele betalende mediationzaken en hun opleidingspunten. Mediators met vijf of meer mediationtoevoegingen worden steekproefsgewijs getoetst op hun opleidingspunten.

Welke cursussen komen in aanmerking?

Voor het kunnen opgeven van een door u gevolgde cursus bij de Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de voortzetting van de inschrijving van uw specialisatie Personen- en Familierecht als mediator gelden de volgende voorwaarden:

  • De cursus moet bij de Stichting Kwaliteit Mediators van de Mediatorsfederatie Nederland zijn opgegeven in het kader van het onderhouden van uw vakbekwaamheid (48 PE-punten per drie jaar). De cursussen zijn allen beoordeeld in categorie 1A dan wel categorie 2.
  • U treft deze cursussen aan in de opleidingskalender van het MfN-register.
  • Het moet gaan om een mediationcursus op het terrein van Personen- en Familie. Denkt u aan vakinhoudelijke verdiepende cursussen waar specifieke mediationvaardigheden worden aangeleerd die van belang zijn voor het doen van mediations waarin Personen- en Familie(rechtelijke) aspecten spelen. Of cursussen waarbij meer theoretische (vakinhoudelijke) kennis van de specialisatie centraal staan zoals juridische kaders bij een scheiding, alimentatierekenen, huwelijksvermogenrecht, fiscale en financiële gevolgen van een scheiding en ook de psychologische (gedragswetenschappelijke) aspecten van een scheiding: strijdende ouders en de rol van de kinderen in een scheidingsituatie bijvoorbeeld.

Meer informatie

Voor nadere informatie over uw inschrijving bij de RvR verwijzen wij u naar www.rvr.org. Of neem contact op met de afdeling inschrijven van de Raad via afdelinginschrijven@rvr.org. Bellen kan ook naar het nummer 088 787 1000. Voor specifieke vragen over toevoegingen en  declaraties kunt u de mediationbeschikker van de Raad raadplegen.

 

 

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.