Interessante uitspraak over waarborgen van vertrouwelijkheid

Uitgangspunt is dat alles wat tijdens een mediation mondeling en schriftelijk wordt uitgewisseld, vertrouwelijk is. Uit artikel 6 van de Gedragsregels volgt dat de MfN-registermediator de taak heeft om de vertrouwelijkheid van de mediation te waarborgen. Maar wat nu als een van de bij de mediation betrokken partijen de geheimhouding schendt? Hoe ver strekt dan de taak en verantwoordelijkheid van de mediator in het kader van het waarborgen van de geheimhouding? De tuchtcommissie heeft hier recent een uitspraak over gedaan.

Zij overweegt als volgt: ‘Een mediator kan absolute geheimhouding door de partijen of anderen, die hen bijstaan, niet garanderen, maar kan wel doen wat redelijkerwijs mogelijk is om te voorkomen dat de geheimhouding wordt geschonden of, als aannemelijk is dat dit toch is gebeurd, zelf de redelijkerwijs mogelijke actie ondernemen.’

In deze specifieke casus begeleidde de mediator twee partijen in de afwikkeling van de beëindiging van hun relatie. Na een aantal mediationbijeenkomsten heeft de mediator de mediation beëindigd omdat er onvoldoende commitment, voortgang en onderling vertrouwen was om de bij partijen spelende kwesties via mediation op te lossen. Na de beëindiging van de mediation heeft de advocaat van de vrouw vertrouwelijke informatie uit de mediation bekendgemaakt in een procedure bij de rechtbank. Nadat de man de mediator hiervan op de hoogte had gesteld, heeft de mediator de man verwezen naar zijn eigen advocaat. ‘Naar het oordeel van de tuchtcommissie had het echter op de weg van de mediator gelegen om ten minste ook zelf de ex-partner – en wellicht ook haar advocaat – te wijzen op de (vermoedelijke) schending van de geheimhoudingsplicht door de advocaat. Dit vormt de ondergrens van Gedragsregel 6.1, die inhoudt dat de mediator de geheimhouding “waarborgt”.’

Met deze uitspraak heeft de tuchtcommissie een ondergrens geformuleerd wat betreft het waarborgen van de vertrouwelijkheid door de mediator.

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.