Begeleider intervisiebijeenkomsten

In het PE-reglement is bepaald dat MfN-registermediators driejaarlijks minimaal 48 PE-punten moeten behalen, inclusief minimaal 18 PE-punten aan intervisie. Van de mediator wordt verwacht dat deze minimaal 3 bijeenkomsten van 2 uur per kalenderjaar bijwoont.

Bij iedere intervisie is een begeleider aanwezig. Deze begeleider van de intervisiebijeenkomsten is een ervaren MfN-registermediator, met een aantal jaren praktijkervaring. Deze begeleider heeft voldoende kennis van intervisie en/of intervisiemethodieken en is in staat feedback te geven, bewaakt de voortgang en weet hoe een intervisie af te ronden. Tevens weet hij om te gaan met emoties in de intervisiegroep. De begeleider beschikt over (vraag)technieken om het gesprek te sturen/begeleiden.

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.