Kwaliteitsagenda

De Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), beheerder van het MfN-register en uitvoerder van het kwaliteitssysteem, zet zich in voor de bevordering van de kwaliteit van het MfN-register en haar registermediators. Mediation is een beroep dat sterk in ontwikkeling is. De SKM draagt bij aan deze ontwikkeling onder andere door het opzetten en uitvoeren  van een aantal ‘kwaliteitsprojecten’. Hieronder een overzicht van een aantal projecten die dit jaar op de agenda van de SKM staan.

Invoering audit geaccrediteerde opleidingsinstituten en opleidingen

De SKM acht het van belang dat het opleidingsinstituut een kwaliteitssysteem hanteert. Instituten en specifieke opleidingen worden door de SKM bij de eerste aanvraag geaccrediteerd. Met het afgeven van een accreditatie ontstaat er volgens de SKM voor het instituut ook de verplichting om de kwaliteit van de uitvoering en het up to date houden van de inhoud van de opleiding te bewaken. Om deze reden zal er om de vijf jaar een audit plaatsvinden. De zogenoemde ‘werkgroep audit’ buigt zich over de invoering van deze audit, alsmede over het herzien van het bestaande protocol voor de basisopleidingen. De betrokken instituten en opleidingen worden geconsulteerd.

Evaluatie Peer Review-project

Sinds 1 januari 2012 maakt een Peer Review onderdeel uit van de verplichte onderhoudseisen die gelden voor de MfN-registermediator. Inmiddels hebben bijna alle MfN-registermediators tot en met inschrijfdatum sept 2013 een Peer Review ondergaan dan wel een oproep ontvangen en kan het gehele Peer Review-project worden geëvalueerd. Graag maken wij u er op attent dat u tijdens deze evaluatie kan worden benaderd om uw ervaringen als “gereviewde” te delen. De MfN/SKM streeft er naar om de resultaten van de evaluatie bekend te maken op het Mediationcongres te Spant! Bussum op 17 november 2016.

Heeft u nog geen oproep peer review ontvangen dan kunt u deze in de maand juni verwachten. Heeft u een inschrijfdatum 2014-2016 en wenst u een peer review oproep te ontvangen, stuurt u dan een mail naar: review@mediatorsfederatienl.nl

Werkgroep Strafrecht Mediation

De SKM is bezig met het opzetten van de Werkgroep Strafrecht Mediation. Deze werkgroep zal zich ontfermen over het profiel van de strafrecht mediator en over het protocol met betrekking tot de accreditatie van trainingen of opleidingen strafrechtmediation.

Commissie Regelgeving

De Commissie Regelgeving buigt zich op dit moment over de herziening van de condities voor de MfN-registermediator. Deze herziening ziet bijvoorbeeld op het Mediationreglement en  op de Gedragsregels voor de MfN-registermediator. De Commissie Regelgeving wordt ondersteund door een nauw betrokken petit comité, welke vorm wordt gegeven door een lid van het MfN-bestuur en een lid van het SKM-bestuur en ondersteuning vanuit het bureau.

Klachtenanalyse 2015

Elk jaar presenteert de SKM u de klachtenanalyse over het voorgaande jaar. Hierin vindt u o.a. cijfers over het aantal klachten, de onderwerpen van de klachten alsmede het aantal klachten bij de Tuchtcommissie. Recent is de laatste klacht over het jaar 2015 afgerond. Dit houdt in dat de klachtenanalyse kan worden opgestart. Naar verwachting zal de klachtenanalyse over het jaar 2015 in het najaar van 2016 aan u worden gepresenteerd via de website www.mfnregister.nl en via de ‘mededelingen voor de MfN-registermediator’.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.