Condities waaronder MfN-registermediator werkt (reglementen en modellen)

MfN-registermediators zijn werkzaam onder bepaalde condities. Dat wil zeggen dat ze werken volgens reglementen en modellen die de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), beheerder en uitvoerder van het MfN-register, heeft opgesteld.

Reglementen

Iedere MfN-registermediator voert zijn of haar werkzaamheden uit volgens de regels van het ‘mediationreglement voor de MfN-registermediator’ (de basisprincipes van mediation, zoals vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding) en conform de ‘gedragsregels voor de MfN-registermediator’ (de fundamentele beginselen waaraan de mediator is gebonden, zoals onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid). Voor mediators die werkzaam zijn bij een bestuursorgaan is er het ‘statuut voor de interne mediator’.

Reglementen: 

Mediationreglement en Gedragsregels in het Engels:

Klachtenregeling

MfN-registermediators vallen onder de Klachtenregeling van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Meer informatie hierover vindt u onder klacht over een MfN-registermediator.

Modellen

Een mediation start zodra er een schriftelijke mediationovereenkomst is ondertekend. Hierin spreken partijen af dat zij zich zullen inspannen om de kwestie door middel van mediation op te lossen. Wanneer er andere personen bij de mediation aanwezig zijn dan de mediator en de partijen (en eventueel hun vertegenwoordigers en adviseurs), dan zorgt de mediator er voor dat deze personen een geheimhoudingsclausule ondertekenen.

Downloaden modellen:

Downloaden model mediationovereenkomst en privacy statement in het Engels: 

Meldprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld

De MfN heeft een meldprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze richtlijn geldt voor MfN-registermediators, met uitzondering van mediator-advocaten en mediator-notarissen. Voor deze beroepsgroepen gelden de eigen beroepsregels. De inhoud van het meldprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld is overgenomen van de mfam, de Nederlandse vereniging van familiemediators.

Mediationclausule voor bedrijven

Veel bedrijven nemen tegenwoordig een mediationclausule op in hun contracten of in de algemene voorwaarden van hun bedrijf. Daarmee verplichten zij zich eerst door middel van mediation een oplossing te vinden als er een conflict is over de interpretatie of inhoud van het contract. Bedrijven kunnen het MfN-model Mediationclausule opnemen in hun contracten of algemene voorwaarden.

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.