Onderhoudseisen MfN-registermediator

MfN-registermediators moeten per periode van drie jaar voldoen aan de volgende onderhoudseisen:

 • minimaal negen mediations doen
 • deze negen mediations beslaan in totaal (aantoonbaar) minimaal 36 contacturen
 • in een jaar zijn minimaal twee mediations afgerond met gezamenlijk aantoonbaar minimaal acht contacturen
 • van de negen mediations zijn er minimaal drie met een schriftelijke overeenkomst afgerond
 • van de negen mediations per drie jaar zijn maximaal drie mediations in deze periode een co-mediation
 • 48 PE-punten (permanente educatie) per periode van drie jaar met een verplichting tot intervisie conform het PE-reglement
 • u neemt driejaarlijks deel aan een Peer Review, het kwaliteitsinstrument waarbij een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot beoordeelt of uw mediationdiensten voldoen aan het gemiddelde niveau dat van een professional mag worden verwacht

Mediations

Onder mediations wordt begrepen: mediations conform het mediationreglement voor de MfN-registermediator, interne mediations conform het statuut voor de interne mediator. En co-mediations die vallen onder het hiervoor genoemde mediationreglement of het statuut voor de interne mediator waarbij de co-mediator als gelijkwaardig mediator optreedt. Het MfN-mediationreglement en het MfN-statuut voor de interne mediator vindt u onder condities waaronder MfN-registermediator werkt .

Primair gaat het dus om mediations waar conform het mediationreglement met een mediationovereenkomst wordt gewerkt of mediations volgens het statuut voor de interne mediator. Wij hebben echter begrip voor situaties waarin u door uw werk of omgeving of type bemiddeling noodzakelijkerwijs niet in staat bent om volgens de bestendige gedragslijn te werken. Dit moet overigens wel kenbaar zijn bij partijen. U bent immers vindbaar als MfN-registermediator en aan te spreken op de condities waaronder u als MfN-registermediator werkt.

Bemiddelingen

Indien geen negen mediations in drie jaar tijd verricht zijn, dan kunnen bemiddelingen meetellen voor de onderhoudseisen, mits met voldoende waarborgen omgeven en de bemiddelingen aan de kenmerken/essentialia (die typerend zijn voor mediation) voldoen, waaronder:

 • Onafhankelijkheid: de registermediator treedt op als onafhankelijke procesbegeleider en doet geen uitspraken over het conflict;
 • Vertrouwelijkheid: de registermediator waarborgt de vertrouwelijkheid;
 • Vrijwilligheid.

Aanbevelingen van de Reviewcommissie t.a.v. bemiddelingen zijn:

 • Waarborg deze kenmerken/essentialia vooraf schriftelijk en maak deze kenbaar aan de deelnemers in het mediationproces;
 • Maak aantoonbaar dat je de essentialia van bemiddelingen met partijen gecommuniceerd hebt. Denk dan bijvoorbeeld aan: een aan partijen gerichte email/brief waarin eenzijdig blijkt dat door de bemiddelaar aan de essentialia is voldaan.

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.