Best practice #1 – Wees duidelijk over uw rol in mediationproces

De Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) ontvangt veel vragen en klachten over welke rol een MfN-registermediator in een bepaald proces heeft aangenomen. Is de in het MfN-register ingeschreven mediator opgetreden als deskundig adviseur of als mediator?

De Gedragsregels bepalen dat u als mediator transparant bent over het mediationproces en de rol die u aanneemt (artikel 2). Het moet duidelijk zijn wat partijen van u mogen verwachten. De vraag of u als mediator bent opgetreden is onder andere relevant voor het al dan niet van toepassing zijn van de Gedragsregels, het Mediationreglement en uiteindelijk ook voor het in behandeling nemen van klachten. Klachten tegen MfN-mediators  worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer er sprake is van een mediation, met andere woorden als de mediator is opgetreden als mediator. Mocht het niet duidelijk zijn welke rol is aangenomen, dan zullen de SKM-klachtenfunctionaris en de tuchtrechter kijken óf en in hoeverre partijen ervan uit mochten gaan dat de mediator als zodanig is opgetreden.

De SKM signaleert een trend in met name de echtscheidingspraktijk dat een mediator zowel als financieel of juridisch adviseur optreedt, maar tevens vermeldt MfN-registermediator te zijn. De MfN-registermediator is gebonden aan de Gedragsregels, waarin staat dat de mediator geen uitspraak doet over de kwestie (artikel 3.2 Gedragsregels).

Tip!
Mocht u mediator zijn maar bijvoorbeeld als adviseur of coach optreden en niet als mediator, wees daar dan transparant en duidelijk over en leg schriftelijk en ondubbelzinnig vast in welke hoedanigheid u optreedt. Desnoods met de vermelding dat u niet als mediator optreedt. Dit voorkomt in een later stadium problemen. Uiteraard kunt u in ieder traject wel gebruik maken van uw mediationvaardigheden.

 

Ga naar alle best practices >>

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.