Best practice nr. 10: Geheimhouding derden

Een van de uitgangspunten van mediation is vertrouwelijkheid. Dat wil zeggen dat alle informatie die tijdens een mediation mondeling en schriftelijk wordt uitgewisseld niet buiten de mediation mag worden gebruikt. Deze geheimhoudingsplicht geldt voor alle betrokkenen bij het mediationproces.

Volgens artikel 6 van de Gedragsregels voor de MfN-registermediator dient een mediator de vertrouwelijkheid van de mediation te waarborgen. Het waarborgen van de vertrouwelijkheid geldt ook voor derden die betrokken worden bij de mediation (aan tafel) of betrokkenheid op een andere manier. Zie in dit verband ook artikel 6 van het MfN-Mediationreglement: ‘…In elk geval draagt de mediator er zorg voor dat alle personen betrokken bij de mediation een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.’

Neemt een mediationpartij (en dus niet de mediator) buiten de mediationtafel om contact op met een derde partij? Ook dan is de mediator verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid, ondanks het feit dat het niet de mediator zelf is die contact opneemt met de derde partij.

Indien een mediator impliciet toestaat dat een mediationpartij een derde partij (bijvoorbeeld een accountant, fiscalist of adviseur) spreekt over hetgeen in de mediation is uitgewisseld zonder daarbij de vertrouwelijkheid te borgen, dan is er een gerede kans dat deze derde partij niet gebonden is aan de geheimhouding en in een eventuele procedure kan vertellen wat hij/zij weet uit de mediation.

Wanneer deze derde partij zich niet wil committeren aan de geheimhouding, dan dient de mediator aan de mediationpartij die het aangaat duidelijk (bij voorkeur schriftelijk) te laten weten dat er niet inhoudelijk overlegd kan worden en eventueel alleen feitelijke informatie kan worden gedeeld.

In dit verband wijzen wij u op artikel 7.2 van het MfN-mediationreglement: ‘De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor zover de desbetreffende betrokkene onafhankelijk van de mediation reeds over deze informatie beschikte of had kunnen beschikken.’

Alle best practices

Wilt u alle best practices lezen, ga dan naar het overzicht best practices.

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.