Best practice nr. 2: Ga zorgvuldig en professioneel om met partijen die mediationtoevoeging kunnen krijgen

Steeds vaker zijn er klachten over mediators die gaan over de toevoeging voor mediation. Deze klachten zijn afkomstig van partijen die er tijdens of na beëindiging van de mediation achter komen dat er een mediationtoevoeging bestaat waarvoor zij in aanmerking zouden komen. Zij nemen het de mediator kwalijk dat hij/zij hen niet op het bestaan van de toevoeging heeft gewezen en dienen vervolgens een klacht in.

Niet verplicht wel aanbevolen

De Gedragsregels voor de MfN-registermediator bevatten momenteel geen bepaling waarin staat dat de mediator partijen verplicht moet wijzen op de mogelijkheid om een toevoeging aan te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand als zij onder een bepaalde inkomensgrens vallen. Mediators die ingeschreven zijn bij de Raad voor Rechtsbijstand kennen een dergelijke verplichting wel. Ook al bent u als MfN-registermediator (nog) niet verplicht om partijen op de mediationtoevoeging te wijzen, in het kader van transparantie, professionaliteit en uit ethisch oogpunt is het aan te bevelen partijen toch op deze mogelijkheid te wijzen.

Aanpassing Gedragsregels

Helaas komt het ook voor dat de mediators die de mediation begeleiden een toevoeging aanvragen op naam van een andere mediator. Dit is uiteraard in strijd met de regels voor toevoegingsaanvragen van de Raad voor Rechtsbijstand. Ook de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, kan en zal hier tegen optreden als blijkt dat MfN-registermediators aan deze handelswijze meewerken. De MfN is voornemens de condities aan te passen aan bovenstaande ontwikkeling. Het bestuur van MfN en het bestuur van de SKM zullen zich buigen over een aanpassing van de Gedragsregels.

 

Ga naar alle best practices >>

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.