Best practice nr. 4: Relevante bewaartermijnen voor de mediator

Voor de meeste zakelijke documenten gelden wettelijke bewaartermijnen. Als mediator dient u deze termijnen ook in acht te nemen. Hoe lang moet u welke documenten bewaren? Er zijn drie bewaartermijnen waar u als mediator aan gebonden bent:

1. Fiscale bewaartermijn

Op grond van artikel 3:15i BW en artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen bent u verplicht uw administratie 7 jaar te bewaren. Hieronder vallen onder andere kasboeken, giro- en bankafschriften, jaarcijfers, bonnen, facturen en loonadministratie. Na deze 7 jaar vraagt de Belastingdienst deze gegevens niet meer bij u op.

2. Bewaartermijn van uw mediationdossier

Op grond van artikel 7:412 BW geldt er voor het bewaren van mediationdossiers een bewaartermijn van minimaal 5 jaar na beëindiging van de mediation. Onder de term mediationdossier vallen alle stukken en gegevens die de mediator heeft bewaard in het kader van de mediation: de mediationovereenkomst, een eventuele vaststellingsovereenkomst, eventueel vastgelegde tussentijdse afspraken en verslagen.

3. Bewaartermijn voor aansprakelijkheidsstelling

Op grond van artikel 3:310 BW geldt er voor mediationdossiers waarin u als mediator aansprakelijk kan worden gesteld, een bewaartermijn van vijf tot twintig jaar.

Let op: uitsluitend bij de mediation betrokkenen kunnen op grond van de geheimhouding die geldt bij mediation informatie uit het mediationdossier opvragen.

Meer informatie over de bewaartermijnen vindt u ook bij de veelgestelde vragen op deze website.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.