Best practice nr. 5: Intake valt onder voorfase mediation

Volgens de uitspraak ‘Tuchtrechter M 2013-09 d.d. 20 juni 2013’ zijn de MfN-gedragsregels ook op de voorfase van toepassing (ook als de mediation daarna niet daadwerkelijk van start gaat). Een mediator is dus ook in eventuele inhoudelijke intakegesprekken gebonden aan de bepalingen van de Gedragsregels, waaronder de geheimhouding.

Conform de condities voor de MfN-registermediator is het uitgangspunt dat de mediationovereenkomst direct, derhalve bij een eventuele intake, wordt getekend door partijen. Uitzondering hierop is: wanneer de intake zich beperkt tot een kennismakingsgesprek dan wel uitleg over het proces of een vergelijkbaar contact. Indien de intake inhoudelijke aspecten heeft en er gegronde redenen zijn waarom aan tafel niet direct kan worden getekend, zal de registermediator tijdens de intake onder de aandacht brengen dat hetgeen inhoudelijk is besproken onder de geheimhouding valt.

Bij het tekenen van de mediationovereenkomst tijdens de eerstvolgende plenaire bijeenkomst zal de MfN-registermediator schriftelijk bekrachtigen dat hetgeen besproken is bij de intake ook onder de geheimhouding – genoemd in de overeenkomst – valt.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.