Best practice nr. 8: Beëindiging van de mediation

Op grond van artikel 8 van het MfN-mediationreglement kan de mediation op twee manieren eindigen, namelijk: de mediation eindigt door een schriftelijke verklaring van de mediator aan de partijen dat de mediation eindigt, of de mediation eindigt door een schriftelijke verklaring van een partij aan de andere partij(en) en de mediator dat zij zich uit de mediation terugtrekt.

In artikel 8 van het MfN-mediationreglement is (per 1 februari 2017) komen te vervallen dat de mediation eindigt door middel van het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst. In de praktijk is namelijk gebleken dat het ondanks het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst onduidelijk is wanneer de mediation daadwerkelijk beëindigd is. De beëindiging van de mediation loopt niet altijd gelijk met het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst.

Wij maken u er graag op attent dat het tijdstip van beëindiging van de mediation een belangrijke rol speelt bij het moment van het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure of bij de termijn een klacht in te dienen conform de klachtenregeling voor de MfN-registermediator. Gelet hierop is het verstandig als de MfN-registermediator de beëindiging van de mediation altijd schriftelijk vastlegt met daarbij ook de datum van de beëindiging. De mediator is procesbegeleider en dient mede gelet op die rol de beëindiging van de mediation te bevestigen met vermelding van de beëindigingsdatum.

Als MfN-registermediator kunt u de mediation beëindigen door middel van een schriftelijk bericht (bijvoorbeeld een brief of e-mail). Daarnaast is het ook mogelijk om de mediation te beëindigen met het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst. Daarin dient dan wel expliciet te worden vermeld dat met het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst de mediation ook wordt beëindigd, met daarbij vermeld de datum van beëindiging.

Zie in dit verband ook Best practice nr. 6: Neutraal beëindigen.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.