Best practice nr. 9: Wees duidelijk en transparant over uw rol

In een eerdere best practice (nr. 1) hebben wij aandacht besteed aan de rol en hoedanigheid van de mediator. In voornoemde best practice staat onder meer dat de Gedragsregels bepalen dat u als mediator transparant dient te zijn over het mediationproces en de rol die u aanneemt (artikel 2 van de Gedragsregels). Het moet duidelijk zijn wat partijen van u mogen verwachten.

Het belang van het zorgvuldig vastleggen van uw rol wordt benadrukt in een recente uitspraak van de Tuchtrechter (d.d. 19 mei 2017). In deze zaak heeft de Tuchtrechter geoordeeld dat ondanks het feit dat er geen sprake was van een mediation conform het mediationreglement voor de MfN-registermediator (er was geen schriftelijke mediationovereenkomst), de  gedragsregels voor de MfN-registermediator van toepassing zijn op de beklaagde mediator. Dit oordeel van de Tuchtrechter houdt dus in dat de beklaagde mediator tuchtrechtelijk kan worden aangesproken.

In de uitspraak van 19 mei 2017 overweegt de Tuchtrechter als volgt: ‘In dit geval hebben de partijen de mediator ingeschakeld in zijn hoedanigheid van mediator. Zo heeft hij zichzelf ook gepresenteerd bij alle schriftelijke uitingen, onder meer in de door hem verzonden e-mailberichten gedurende de periode waarin onder zijn leiding de gesprekken van partijen hebben plaatsgevonden. Alle berichten vermelden immers (onder meer) zijn hoedanigheid van MfN-registermediator.’

Verder overweegt de Tuchtrechter: ‘Iemand die MfN-registermediator is kan andere rollen vervullen dan die van “mediator” in de zin van het MfN-Mediationreglement met alle daaruit voortvloeiende vereisten. Een MfN-registermediator die als zodanig is ingeschakeld dient zorgvuldig te markeren en zo mogelijk vast te leggen welke andere rol(len) hij gaat vervullen. De verantwoordelijkheid ligt bij de mediator die dit faciliteert. De mediator moet zich ervan gewissen dat over zijn rol geen twijfel kan ontstaan.’

Wees dus duidelijk en transparant over de rol waarin u optreedt. Let hierbij op uw schriftelijke uitingen naar partijen en vanuit welke titel en hoedanigheid u berichten aan partijen verstuurt.

Binnenkort kunt u op www.mediationtuchtrecht.nl de uitspraak geanonimiseerd vinden.

Meer best practices

Ga voor alle best practices naar overzicht best practices.

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.