Best practice nr. 3: Transparantie over uw tarief en bijkomende kosten van mediation

De vraag of een mediator op provisiebasis mag werken is onder de aandacht van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en uitvoert. De huidige Gedragsregels voor de MfN-registermediator kennen (nog) geen bepaling die het mediators verbiedt een beloning of provisie aan te nemen of toe te kennen voor het aanbrengen van opdrachten. Het werken op basis van provisie zou namelijk in strijd kunnen zijn met artikel 4 van de Gedragsregels dat bepaalt dat een mediator zich onafhankelijk opstelt en geen belang heeft dat zijn onafhankelijkheid zou kunnen aantasten. De inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand kennen sinds 2014 de bepaling dat een daar ingeschreven mediator geen beloning of provisie mag toekennen of ontvangen voor het aanbrengen van opdrachten (artikel 5 lid 6). Een soortgelijke regel is te vinden in de Gedragsregels voor de Advocatuur van de Orde van Advocaten (regel 2 lid 2).

Afspraken tarief vastleggen

Indien een MfN-registermediator die niet staat ingeschreven bij de RvR momenteel toch op provisiebasis werkt, is het in ieder geval essentieel dat de mediator transparant is over zijn werkwijze en de kosten. Artikel 2 van de Gedragsregels bepaalt dat een mediator partijen duidelijkheid dient te verschaffen over het mediationproces, inclusief zijn eigen rol daarin. In artikel 9 van de Gedragsregels is deze transparantie gespecificeerd wat betreft de kosten van de mediation. De mediator maakt met partijen vooraf afspraken over zijn tarief en de bijkomende kosten en legt deze afspraak vast in de mediationovereenkomst. Deze bepalingen gelden ook wanneer u een provisie of beloning aanneemt voor een verkregen mediationopdracht! In de peer review waaraan een mediator is onderworpen wordt er gekeken of de mediator op bovenstaande wijze werkt en wordt er veel belang gehecht aan het vooraf kenbaar maken uw tarief en kosten (5.1 van de Normen voor de Mediationpraktijk). De MfN is voornemens de condities aan te passen aan bovenstaande ontwikkeling. Het bestuur van MfN en het bestuur van de SKM zullen zich buigen over een aanpassing van de Gedragsregels.

 

Ga naar alle best practices >>

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.