Nieuw: Twee weken bedenktijd werknemer vaststellingsovereenkomst

In 2015 is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid gefaseerd ingevoerd. Deze wet bevat enkele voor de arbeidsmediator relevante wijzigingen ten aanzien van de regels omtrent werk, ontslag en WW. Eén daarvan is de nieuwe regel die per 1 juli 2015 in werking is getreden dat een werknemer na het tekenen van een beëindigingsovereenkomst met werkgever een bedenktijd van twee weken heeft. Volgens artikel 7:670b lid 2 BW heeft een werknemer het recht om de beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring te ontbinden.

Wijzen op de bedenktijd

De werkgever is verplicht de werknemer in de schriftelijke beëindigingsovereenkomst (of uiterlijk binnen twee dagen na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst) te wijzen op dit recht. Indien de werkgever nalaat de werknemer te informeren over het recht bedoeld in artikel 67:670b lid 2 BW, dan bedraagt de termijn waarbinnen een werknemer de beëindigingsovereenkomst kan ontbinden drie weken. Wanneer de werknemer binnen de twee of drie weken terugkomt op de inhoud van de vaststellingsovereenkomst dan bestaat het recht op ontbinding niet opnieuw wanneer binnen zes maanden een nieuwe vaststellingsovereenkomst wordt gesloten. Voor u als mediator kan deze wijziging ertoe leiden dat partijen na een getekende vaststellingsovereenkomst die door de werknemer wordt ontbonden, nogmaals bij u komen voor nieuwe onderhandelingen in de mediation. Wees u daarom bewust van het moment van beëindigen van de mediation.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.