Mededelingen voor MfN-registermediators september 2018

Onderwerpen:

  • Mediationcongres 2018: Kracht van kennis
  • MfN-register draagt inhoudelijk bij aan actieplan financiële zelfredzaamheid
  • herziene wetgeving pensioen
  • mediation in stafzaken geborgd
  • nulmeting Stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand
  • pilot Peer Review 2
  • de AVG en bewaartermijnen
  • invoeren mediations en PE
  • controleer uw NAW-gegevens: alle facturen vanuit MfN-register alleen nog digitaal!

 

Ga naar mededelingen september 2018.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.