Bijzondere inschrijvingen

Heeft u eerder een gelijkwaardige mediationopleiding al dan niet in het buitenland gevolgd, dan kunt u bij een van de erkende instituten die een geaccrediteerde basisopleiding aanbieden nagaan of u in aanmerking komt voor een eventuele vrijstellingsprocedure. Met andere woorden: voldoet uw eerder gevolgde opleiding aan de inhoud en omvang van de geaccrediteerde basisopleiding (protocol basisopleidingen) of is het volgen van aanvullende module(s) en/of de volledige opleiding bij een erkend instituut noodzakelijk om toe te treden tot het MfN-register. Maatwerk wordt altijd door het instituut afgestemd met de Stichting Kwaliteit Mediators.

Wordt de buitenlandse opleiding als gelijkwaardig beschouwd, dan vervalt de eis om een opleiding bij een voor het MfN-register erkend instituut te volgen. Wel moet het theorie-examen en de vaardighedentoets nog afgelegd worden (ongeacht uw achtergrond en ervaring). Let op dat u bij uw inschrijving ook uw Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) meestuurt.

U kunt weer inloggen op het besloten gedeelte van onze website.

Mogelijk kunnen bepaalde onderdelen iets trager werken dan u gewend bent. Hier wordt hard aan gewerkt. Wij vragen om uw begrip.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.