Documentatie ter voorbereiding op audit

Zodra uw opleidingsinstituut een oproep voor de audit heeft gekregen, neemt het MfN-bureau contact op voor het inplannen van een datum voor het auditbezoek. Daarna stuurt het MfN-bureau ter voorbereiding op de audit onder andere het zelfevaluatierapport en het dagprogramma toe. Het zelfevaluatierapport en het dagprogramma dienen voorafgaand aan de auditdag ingevuld te worden en uiterlijk twee weken voor de auditdag retour gezonden te worden gezonden aan het MfN-bureau.

Zelfevaluatierapport

Het zelfevaluatierapport is opgebouwd aan de hand van tien standaarden. Per standaard wordt van u verwacht dat u een zelfevaluatie doet. Bij elke standaard is een aantal voorbeelden weergegeven die u kunt hanteren bij het invullen van de zelfevaluatie. Daarnaast dient u in uw zelfevaluatie per standaard onder meer aan te geven wat uw sterke en zwakke punten zijn, hoe een standaard wordt geborgd en wat eventuele verbeteracties zijn.

In het zelfevaluatierapport is een lijst opgenomen van mogelijke bijlagen/documenten ter onderbouwing van de standaarden. Wij verzoeken u deze bijlagen/documenten op de auditdag zelf (indien van toepassing) inzichtelijk te hebben voor de auditors en in het zelfevaluatierapport aan te geven welke bijlagen/documenten op de auditdag inzichtelijk zijn. Ook is het mogelijk de eventuele bijlagen/documenten mee te sturen met het retour sturen van het zelfevaluatierapport.

Het zelfevaluatierapport dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden. Wij maken u erop attent dat de verantwoordelijkheid voor het invullen van het zelfevaluatierapport (met eventuele bijbehorende bijlagen) bij het opleidingsinstituut ligt.

Dagprogramma

In het dagprogramma kunt u (globaal) zien hoe de auditdag is ingericht. Met betrekking tot het dagprogramma dient u aan te geven wie de gesprekspartners zijn tijdens de audit (management, front office, back office, docenten, (oud)cursisten, etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.