Tien standaarden voor audit

De auditors auditeren de geaccrediteerde opleidingsinstituten en opleidingen aan de hand van tien standaarden. De auditors kijken daarbij met name naar de jaren 2014, 2015 en 2016. Hieronder vindt u het overzicht van de tien standaarden. Wij maken u erop attent dat de standaarden 6, 8 en 9 te allen tijde in orde dienen te zijn bij uw opleidingsinstituut.

De tien standaarden zijn:

  1. Organisatie: de organisatievorm, organisatiestructuur, eigendomsverhoudingen en verantwoordelijkheden zijn helder en transparant. Externe relevante contacten zijn eveneens inzichtelijk.
  2. Continuïteit: uit de financiële en andere bescheiden blijkt dat als een opleiding start deze ook volgens de vigerende normen kan worden voltooid.
  3. Faciliteiten: de huisvesting en de materiële voorzieningen zijn toereikend voor de realisatie van het programma.
  4. Klantbenadering en informatievoorziening: de intake, informatievoorziening (eveneens tussentijdse) en studiebegeleiding bevorderen het maken van een verantwoorde studiekeuze en studievoortgang. En sluiten aan bij de behoeften van de cursisten.
  5. Medewerkers: medewerkers zijn gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het programma. Tevens is de omvang van het personeel toereikend voor de realisatie van het programma.
  6. Kwaliteitsborging: de opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefwaarden. Bij de interne kwaliteitszorg zijn de docenten en het overige personeel betrokken.
  7. Systemen: vastlegging van klantgegevens, cursusinformatie, klantomgeving, e-learningmogelijkheden, onderlinge communicatie tussen studenten en tussen docenten en cursisten, informatievoorziening zijn transparant, bruikbaar en houden rekening met privacy van de deelnemers.
  8. Competenties: de opleiding is gebaseerd op de competenties van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en inhoudelijke uitgangspunten voor mediation. Deze zijn op inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd.
  9. Inhoud: de oriëntatie van het programma waarborgt de ontwikkeling van competenties op het gebied van de beroepspraktijk. De inhoud, vormgeving en studeerbaarheid van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de beoogde competenties te bereiken.
  10. Toetsing en registratie: de opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en registratie en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.