Wie zijn de auditors?

Er zijn vier auditors die de audits van de geaccrediteerde opleidingsinstituten en opleidingen in opdracht van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) uitvoeren. Deze auditors zijn benoemd door het bestuur van de SKM. Elke audit wordt afgenomen door twee auditors.

De auditors zijn:

  • Miep van Hees: zelfstandig adviseur op bestuurlijk/strategisch niveau op het terrein van onderwijs en jeugd. Heeft ruime onderwijservaring als docent, trainer, leidinggevende en bestuurder in diverse onderwijssoorten en was tien jaar onderwijsinspecteur. De afgelopen drie jaar heeft zij in opdracht van de onderwijsinspectie een professionaliseringsprogramma voor toezicht in het hbo opgezet en heeft zij de eindredactie gevoerd van de toezichtkaders van de verschillende onderwijssectoren. Zij heeft ruime auditervaring, onder meer in opdracht van de Raad voor Accreditatie.
  • Eric van de Luytgaarden: lector recht aan Zuyd Hogeschool en zelfstandig adviseur, waarbij hij voor zowel het hoger onderwijs in binnen- en buitenland als voor het notariaat vele audits per jaar doet. Heeft 30 jaar onderwijservaring in binnen- en buitenland en verricht diverse bestuurlijke activiteiten op landelijk niveau. Was 10 jaar rechter-plaatsvervanger en verantwoordelijk voor de opzet van HU mediation en is gepromoveerd in de sociale filosofie.
  • Adriaan Olsthoorn: zelfstandig managementconsultant en onderzoeker voor onder andere opdrachtgevers in het onderwijs. Als kerndocent en ontwikkelaar verbonden aan diverse business schools en universitaire instellingen. En verbonden aan NQA (NVAO) als voorzitter en panellid in het auditen van HBO-mastertrajecten.
  • Casper van der Woude: onderwijsadviseur, toezichthouder, scriptiebegeleider bachelor-/masterstudenten en directeur en oprichter van ‘De Studie Consultant’. Was onder meer voorzitter landelijk overleg directeuren Avond-Heao’s, voorzitter commissie eindtermen maatschappijleer, secretaris/voorzitter van een ondernemingsraad, lid van een schoolbestuur en mediator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.