Toetredingseisen MfN-register

Wilt u toetreden tot het MfN-register? Dan moet u voldoen aan de volgende eisen:

Twee jaar

Vanaf het moment dat u uw basisopleiding heeft afgerond heeft u twee jaar de tijd om voor zowel uw theorie-examen als uw assessment te slagen, uw VOG aan te vragen en u te laten registreren bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt.

Uitstel

Indien u vanwege bijzondere (zwaarwegende) omstandigheden niet binnen de twee jaar kunt deelnemen aan de examens dan kan Intop Mediationtoets uitstel verlenen voor deelname aan één van deze examens (dit ter beoordeling van en afstemming met SKM). Het uitstel wordt in beginsel verleend voor drie maanden. Bij uitzonderlijke gevallen naar bevind van zaken kan deze termijn worden verlengd in overleg met SKM. Ga voor meer informatie over uitstel naar de website van Intop.

Onderhoudseisen en Permanente Educatie (PE)

MfN-registermediators moeten per periode van drie jaar voldoen aan een aantal onderhoudseisen. Meer informatie hierover vindt u onder de onderhoudseisen voor de MfN-registermediator en de PE-eisen voor de MfN-registermediator.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.