Waarom MfN-registermediator worden?

Het MfN-register (voormalig NMI register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators.

Kwaliteitsstelsel

Als MfN-registermediator wordt u opgenomen in het kwaliteitsstelsel van mediation in Nederland, een complex van kwaliteitsaspecten waar de samenleving op kan bouwen. Dit geeft u een duidelijke externe positionering. De kwaliteitsstandaard, -beheersing en -borging is de reden dat de markt MfN-registermediators erkent.

Opname in openbare MfN-register

Als MfN-registermediator bent u zichtbaar en vindbaar voor personen en instellingen die een gekwalificeerde mediator zoeken. U draait mee in selecties uit het register voor (potentiële) opdrachtgevers en in pre-selecties voor projecten waarbij registratie in het MfN-register is vereist.

Erkenning door Rechtspraak

De kwaliteit is niet alleen voor de markt reden om de MfN-registermediator te erkennen en in te zetten bij conflicten, ook de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand erkennen het MfN-register. Uitsluitend MfN-registermediators kunnen werkzaam zijn binnen de Rechtspraak (in de verwijzingsvoorziening).

Gebruiksrecht

Als MfN-registermediator kunt u gebruik maken van:

  • de beschermde titel MfN-registermediator en het bijbehorende logo
  • de reglementen en modellen voor de MfN-registermediator
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.