Nihilstelling eigen bijdrage mediationtoevoeging na reguliere toevoeging advocaat

Bericht voor mediators ingeschreven bij de raad die werken onder toevoegingen en/of in de verwijzingsvoorziening bij de rechtbanken

 

In artikel 5 van het Besluit toevoeging mediation (Btm) is bepaald dat indien een toevoeging ten behoeve van mediation wordt verleend in een zaak waarin reeds een toevoeging ten behoeve van rechtsbijstand is verleend, de rechtzoekende voor de verlening van mediation op basis van eerstgenoemde toevoeging geen eigen bijdrage is verschuldigd.

Uitgangspunt is dus dat er geen eigen bijdrage meer verschuldigd is (nihilstelling) bij een mediationtoevoeging, als er in die zaak ook een reguliere toevoeging voor een advocaat is afgegeven. De financiële draagkracht (en eventuele eigen bijdrage) is al vastgesteld bij de eerdere toevoeging aan de advocaat.

Navraag bij de RvR maakt duidelijk dat men zich bij de beoordeling van de mediationtoevoeging uitsluitend baseert op de gegevens die vermeld staan op de aanvraag die de mediator heeft ingevuld. Indien bijvoorbeeld het kenmerk van de eerder verleende toevoeging aan de advocaat op de aanvraag ontbreekt, neemt de RvR dat niet mee in de beoordeling.

De RvR verricht geen nader onderzoek en het is de verantwoordelijkheid van partijen om de volledige gegevens te (laten) vermelden op de aanvraag, waaronder het kenmerk van de reeds verleende toevoeging aan de advocaat, aldus de medewerker van de RvR.

Gelet op de consequenties en ter voorkoming van het betalen van een onnodige extra eigen bijdrage voor een mediationtoevoeging door partijen is het dus belangrijk:

  • om de mediators nogmaals te wijzen op volledige invulling van de aanvraag, waaronder vermelding van het kenmerk van de reeds verleende toevoeging aan de advocaat en
  • partijen die een toevoeging hebben voor hun advocaat, te vragen (bijvoorbeeld in de uitnodigingsbrief) een kopie van die toevoeging mee te nemen naar de mediator.

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact op met de Raad voor Rechtsbijstand.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.