Ontheffing, uitstel, opschorting onderhoudseisen

Op buiten uw vermogen liggende bijzondere gronden kan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) u geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van uw PE-verplichting en/of minimum aantal mediations voor enig kalenderjaar, of uitstel verlenen voor het voldoen aan uw PE-verplichting en/of minimum aantal mediations.

Let op: Een verzoek tot uitstel of ontheffing van uw onderhoudseisen bij uw oproep voor een peer review of tijdens de review zelf is niet mogelijk. De zwaarwegende dan wel bijzondere omstandigheden (zie hiervoor het reglement) waardoor u niet kunt voldoen aan uw onderhoudseisen dienen vooraf al schriftelijk aan ons kenbaar  te zijn gemaakt. Meer informatie hierover vindt u in het Reglement Ontheffing, Uitstel, Opschorting.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.