Oproep deelname pilot peer review 2.0

Een peer review maakt onderdeel uit van de verplichte onderhoudseisen die gelden voor de MfN-registermediator. Het kwaliteitsinstrument is eind 2016 geëvalueerd door het Montaigne Centrum. Mede naar aanleiding hiervan heeft het bureau in samenspraak met het SKM-bestuur, de Reviewcommissie en een afvaardiging van reviewers een opzet gemaakt voor een peer review 2.0. Deze peer review 2.0 is gebaseerd op vergelijkbare uitgangspunten als de eerste peer review, waarbij er naast het borgen van de kwantitatieve eisen (toetsing), aandacht is voor kwaliteitsbevordering en -verbetering. Om het reviewproces en de online-reviewtool te testen, organiseren we een pilot peer review 2.0. Heeft u interesse om deel te nemen aan deze pilot?

Details

  • Volgens de huidige planning vindt de pilot eind augustus/ september 2018 plaats.
  • Er kunnen 15 MfN-registermediators deelnemen aan de pilot. Wij streven ernaar dat deelnemers aan de pilot een afspiegeling vormen van de diversiteit in het mediationveld. Bij meer dan 15 aanmeldingen maakt het bureau een selectie uit de aanmeldingen.
  • Voorafgaand aan de pilot ontvangen deelnemers beknopte informatie over de inhoud van peer review 2.0 en een beknopte uitleg hoe de online reviewtool werkt.
  • Deelnemers geven na afloop van de peer review hun feedback op het reviewproces en de online reviewtool. Geschatte tijdsduur peer review: 2,5 uur. Geschatte tijdsduur evaluatie: 1,5 uur.
  • Deelname aan de pilot geldt als een volwaardige (tweede) peer review. Gezien de extra tijdsinvestering die van deelnemers aan de pilot wordt gevraagd, geldt er voor hen een kostenreductie van 50%. De kosten worden vooralsnog begroot op € 375,00 excl. BTW, idem kosten eerste peer review.

Voorwaarden deelname

U kunt zich aanmelden voor de pilot, indien u:

  • heeft deelgenomen aan de eerste peer review en een reviewverklaring heeft ontvangen
  • beschikt over voldoende (nieuwe) praktijkvoering in de periode tussen de vorige review en datum pilot
  • beschikbaar bent eind augustus/ september 2018

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de pilot peer review 2.0, dan kunt u tot en met vrijdag 6 juli aanstaande aanmelden via review@mediatorsfederatienl.nl onder vermelding van uw naam, mediatorcode en telefoonnummer, of u wel/ niet in een samenwerkingsverband werkt of als interne mediator werkzaam bent, en uw aandachtsgebieden/specialisatie(s) als mediator.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Emma van der Put, assistente peer review, via het nummer 010 2012344.

Wij kijken uit naar uw aanmelding. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.