Oproep peer review

Een peer review maakt onderdeel uit van de verplichte onderhoudseisen die gelden voor de MfN-registermediator. Dat betekent dat u als MfN-registermediator opgeroepen wordt voor een peer review. Bent u in 2014 of daarvoor ingeschreven in het MfN-register en heeft u nog geen oproep ontvangen? U kunt uw oproep in deze maanden verwachten. 

Wat is een peer review?

Een peer review is een kwaliteitsinstrument waarbij een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot beoordeelt of uw mediationpraktijk(voering) voldoet aan het gemiddelde niveau dat van een professional mag worden verwacht. Aan de hand van de reviewrapportage besluit de reviewcommissie of uw peer review wordt goedgekeurd of niet. In dat laatste geval kan de reviewcommissie besluiten tot een (administratieve) herreview of tot een beëindiging van uw inschrijving in het MfN-register door het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en uitvoert.

Deelname aan peer review verplicht

Als MfN-registermediator bent u verplicht om deel te nemen aan een peer review. Doet u dat niet, dan zijn wij helaas genoodzaakt om u, in verband met het niet voldoen aan deze onderhoudseis (en registratievoorwaarde), per ommegaande uit te schrijven uit het MfN-register. Restitutie van de registerbijdrage van het lopende jaar is niet aan de orde bij een uitschrijving wegens niet voldoen aan de onderhoudseisen. Zie hiervoor de registratievoorwaarden op het registratieformulier bij uw inschrijving.

Kosten peer review

De kosten van een peer review bedragen € 375,00 exclusief btw (prijspeil 2017). Deze tarieven staan vermeld op deze website en in de instructie peer review.

Evaluatie reviewproject

In april 2012 ging het kwaliteitsinstrument peer review van start als verplichte onderhoudseis voor de ingeschreven registermediators. Er werd toen uitgegaan van een looptijd van drie jaar. Omdat de doorlooptijd en de verwerkingstijd per review langer duurt dan geprognotiseerd en in verband met nieuwe inschrijvingen in het MfN-register, is het bestuur van de SKM akkoord gegaan met een verlenging van het reviewproject tot nader order. Het reviewproject is in 2016 geëvalueerd. De uitkomsten leest u in het evaluatierapport en de samenvatting.

Op dit moment wordt er in een denktank ‘peer review 2.0’ nagedacht over een eventuele tweede ronde. Heeft u een peer review gehad en heeft u suggesties/ ideeën dan wel behoeften voor een eventuele tweede ronde, stuur dan een e-mail naar info@mediatorsfederatienl.nl.

Verlenging aflopende reviewverklaringen

De eerste reviewverklaringen (goedgekeurde reviews) dateren van april 2012. Op de verklaring staat: ‘Deze reviewverklaring heeft een geldigheidsduur van 36 maanden vanaf bovenvermelde datum’. Deze tekst impliceert dat betreffende registermediators vanaf april 2015 voor de tweede keer een review zullen krijgen. Voorgesteld is om de reeds aflopende reviewverklaringen (jaar 2012) te verlengen. Uw reviewverklaring blijft dus geldig tot de volgende oproep voor een peer review. Op dit moment is nog niet bekend wanneer u een nieuwe oproep voor de tweede review ontvangt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.