Commissies

Het SKM-bestuur kan adviescommissies in het leven roepen. Deze commissies krijgen verzoeken van het SKM-bestuur. De adviezen van deze commissies zijn intern gericht.

Op dit moment bestaan de volgende (advies)commissies voor de SKM:

Commissie Regelgeving

Adviseert het SKM-bestuur inzake regelgeving en modellen.

Leden:
Mw. mr. M. Duyser (voorzitter)
Dhr. mr. T. van den Bosch
Dhr. drs. ing. J.E.H.M. van Duin
Dhr. mr. W.G.B. Neervoort
Mw. drs. M.H. Witsenburg
Dhr. mr. F. Haak (ondersteunende rol)

Examencommissie

Leden:
Dhr. prof.dr. R.C.H. van Otterlo (voorzitter)
Mw. dr. A.J. de Roo
Dhr. drs. C.G.J. Bos
Mw. mr. M.M.C. van den Berg
Mw. drs. P. Moget
Mw. mr. J.H. Emaus (namens SKM)
Mw. drs. R. de Graauw (secretaris)

Reviewcommissie

Beoordeelt definitieve rapportages Peer Review

Leden:
Mw. mr. S.R. Reuling (voorzitter)
Dhr. J.J. Bulthuis msm
Mw. mr. C.A.C.M. Emmen
Mw. mr. M.E. Burger
Mw. mr. J.H. Emaus (namens SKM)

U kunt weer inloggen op het besloten gedeelte van onze website.

Mogelijk kunnen bepaalde onderdelen iets trager werken dan u gewend bent. Hier wordt hard aan gewerkt. Wij vragen om uw begrip.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.